A Pool programozási nyelv

Példaprogramok

Példaprogramok

  • Person és Employee típus felépítése:
  • TYPE Person METHOD get_name() : String METHOD get_address() : String END Person TYP Employee METHOD get_name() : String METHOD get_address() : String METHOD get_salary() : Int END Employee


  • My_Person osztály megvalósítása:
  • CLASS My_Person NEWPAR(name,init_address : String) VAR adress : String := init_address METHOD get_name() : String BEGIN RESULT name END get_name METHOD get_address () : String BEGIN RESULT address END get_address METHOD put_address(s : String) : My_Person BEGIN address := s; RESULT SELF END put_address END My_Person


  • Generikus használatára is van lehetőség:
  • TYPE Stack (C) PROPERTY LIFO %% Last in,first out METHOD get () : C METHOD put (C) : Stack(C) END Stack