A Pliant nyelv

A Pliant alapszintaxisa

Jelkészlet

A Pliant az UTF-8 karakterkészletet használja.


Behúzás

Az alábbi program

abc def gh
   ijk lm
    nop qr st

jelentése azonos a

(abc def gd { (ijk lm) (nop qr st) } )

programmal.
A visszavezetési szabályok egyszerűek:

Ezek a szabályok egyszerűek, hatékonyak és elkerülhető velük a zárójelek túlzott használata.

Például a faktoriális függvény definíciója:
function factorial x -> f
   arg Int x f
   if x=0
     f:= 1
   else
     f := x * (factorial x-1)
Figyelem! Tabulátorok használata nem ajánlott a forráskódban, célszerű ezeket inkább szóközzel helyettesíteni.

Azonosítók

Az azonosítókat idézőjelek közé kell tenni, ha decimális számot, ékezetes betűt, helyközt vagy aláhúzást tartalmaznak.

abc abc_def32 'abc' 'abc def'

Literálok

Sztringek

"abc" "abc def["]ghi"
A második sztring jelentése:
abc def"ghi
A sztringekben használható speciális karakterek jelentése és jelölésük:

[lb] [ Nyitó zárójel
[rb] ] Csukó zárójel
[dq] " Dupla idézőjel
[cr] Kocsi vissza
[lf] Lapdobás
[tab] Tabulátor
[0] 0. karakter

Megjegyzések

A "#" szimbólum jelöli a kommentet:

console "Hello world" eol # This is my first program.