A REXX programozási nyelv

Bevezetés

A nyelv születése

A REXX elsősorban egy script nyelv, amely kiválóan alkalmas arra, hogy kész programok köré olyan burok programot írjunk, amely a kész programok használatát, paraméterezését megkönnyíti. A nyelv elsősorban IBM mainframeken terjedt el, de létezik REXX interpreter Linux, Unix-ok, Microsoft rendszerek alá is. Ez a leírás a nyelv 1996-os szabványajánlata alapján készült. Az 1970-es évek elején az IBM legelterjedtebb időosztásos operációs rendszere a VM/370 volt. A VM operációs rendszerhez tartozó CMS (Conversational Monitor System) használatával az egyedi felhasználók úgy látták a rendszert, mintha annak egyedüli felhasználói lennének. Mint a legtöbb operációs rendszer a CMS is támogatta a rendszerparancsok integrálását, az EXEC nyelvvel. Az EXEC továbbfejlesztettje lett a Rex, mely a PL/1 egyes elemeit vette alapul. Az nyelv elso változata 1979-ben készült és szabadon elérhető volt mindenki számára az IBM belső hálózatán. Így a nyelv viszonylag gyorsan széles körben elterjedt egy nagy, de zárt közösségben. A felhasználók visszajelzéseikkel, javaslataikkal segítették a Rex fejlődését, melynek számos verziója született ezekben az években. 1982-ben már gyakorlatilag a napjainkban is ismert Rexx nyelv volt és ekkor kapta a második x-et a nevéhez, az előző verzióktól való megkülönböztetés céljából.

2004. október 12-e óta a Rexx-et az IBM kiegészítette objektumokkal. Ezt jelezvén a projektet újra keresztvíz alá dugta. Innentől kezdve a Rexx már Object Rexx néven lelhető fel a világhálón. De minden azóta kiadott Rexx interpreter Object Rexx interpreter. Minden korábbi Rexx kód – mindenféle kapcsoló nélkül – kompatibilis az új verzió interpretereivel, így hát nincs értelme új nyelvről beszélni.

.