A REXX programozási nyelv

Nyelvi elemekJelkészlet

A szabvány nem definiál konkrét karakterkódolást, a forráskódban előforduló karaktereket következő típusokra osztja:

A fentiekből látható, hogy a szabvány csak a szintaktikus karakterek meglétét követeli meg.
Kis- és nagybetű A REXX nyelv a kis- és nagybetűket csak a sztring literálokban különbözteti meg, az azonosítókon és kulcsszavakon belül nem.

Azonosítók

Az azonosítók A-Z, a-z !, ?, 0-9 karakterekből és a fentiekben leírt extra karakterek típusába tartozó karakterekből állhatnak. Az azonosítóknak betűvel kell kezdődniük, szintaxisukra egyéb megkötés nincs. Nincs megkötés az azonosítók hosszára. A függvény nevét megadó azonosító nem végződhet ponttal. A nyelv egy azonosítója akkor tekintendő kulcsszónak, ha betűről-betűre megegyezik egy kulcsszóval és megfelelő környezetben van, különben változónévnek tekintendő. Természetesen ez csak a szintaktikus és lexikális elemzők együttműködésével valósulhat meg. A szabályok részletezve a következők (megértésükhöz az utasítások szintaxisának ismerete szükséges, lásd a következő fejezet): Egy azonosító kulcsszó, ha:

IF WHEN==2 THEN SAY 'OK'
kódrészlet megengedett. A kulcsszavak és az előre definiált szavak között nincs különbség.

Literálok

A nyelvben numerikus és sztring literálok vannak. A numerikus literálok lehetnek:


A szintaxis: number ::= plain_number [exponent] plain_number ::= [.] digit+ | digit+ '.' [digit+] exponent ::= ( 'e' | 'E' )[ '+' | '-' ] digit+
A sztring literálok " vagy ' jelek által határolt karaktersorozatok. A sztring literálokat alkotó karakterek a következőek lehetnek: ;.,( ) + - |tartozó betűk, az egyéb karakterek típusába tartozó betűk, üres hely (blank) karakterek, számjegyek. A sztring literálok lehetnek normál sztring literálok, hexadecimális sztringek, bináris sztringek. A hexadecimális sztringek végén 'x' vagy 'X' betű áll, a bináris sztringek végén 'b' vagy 'B' áll. A hexadecimális és bináris sztringek rendszerint hexadecimális illetve bináris számok reprezentálására szolgálnak. Egy sztring literál több sorra nem terjedhet ki.

Megjegyzések

Egy fajta kommentent létezik, a /* */ alakú. A komment többsoros is lehet, a /* karakterekkel után kezdődik és a záró */ karakterekkel végződik.