Az SQL lekérdezési nyelv

Függvények

1. Aggregáló függvények

1. AVG()

Átlagszámítás, visszaadja az átlag értéket.

SELECT AVG(osszeg) FROM megrendelesek;

2. COUNT()

Számlálás, visszaadja a sorok számát.

SELECT COUNT(*) FROM megrendelesek;

3. FIRST()

Visszaadja az első értéket, jelen esetben az első megrendelés összegét.

SELECT FIRST(osszeg) FROM megrendelesek;

4. LAST()

Visszaadja az utolsó értéket, jelen esetben az utolsó megrendelés összegét.

SELECT LAST(osszeg) FROM megrendelesek;

5. MAX()

Visszaadja a legnagyobb értéket, jelen esetben a legnagyobb értékű megrendelés.

SELECT MAX(osszeg) FROM megrendelesek;

6. MIN()

Visszaadja a legkisebb értéket, jelen esetben a legkisebb értékű megrendelés.

SELECT MIN(osszeg) FROM megrendelesek;

7. SUM()

Mező értékeinek összegzése, jelen esetben az össze megrendelés összértéke..

SELECT SUM(osszeg) FROM megrendelesek;

2. Egyéb függvények

1. UCASE()

A mező értéket nagybetűs formátumba konvertálja.

SELECT UCASE(varos) FROM ugyfelek;

2. LCASE()

A mező értékét kisbetűs formátumba konvertálja.

SELECT LCASE(varos) FROM ugyfelek;

3. MID()

Egy szöveges mező egy megadott részét adja vissza.

SELECT MID(varos,1,4) FROM ugyfelek;

4. LEN()

A mező értékének hosszát adja vissza.

SELECT LEN(varos) FROM ugyfelek;

5. ROUND()

Egész számra történő kerekítés.

SELECT ROUND(osszeg*1.27) FROM megrendelesek;

6. NOW()

Az aktuális rendszeridőt adja vissza.

SELECT NOW();

7. FORMAT()

A mező megjelenésének formázása, jelen esetben a rendszeridő formázása.

SELECT FORMAT(NOW(),'YYYY-MM-DD');