Az SQR programozási nyelv

Ciklusok és döntési logikák SQR-ben

Logikai kifejezések

Mint ahogyan más programozási nyelvekben az SQR nyelvben is megtalálható egyszerű és összetett logikai kifejezések az alapvető vezérlési szerkezetekben (If…, while…, evaluate…). A kiértékelés során a logikai kifejezés egy numerikus értékkel tér vissza: 0 ha hamis és nem nulla ha igaz a kifejezés értéke. A logikai kifejezéseket 3 alapvető elemmel kombinálhatjuk: operandusok, operációk és függvények. A LET parancs használatában ügyeljünk, hogy a logikai kifejezésnek tűnő kód értékadásként funkcionál. Erre a tulajdonságra hívja fel a figyelmet az alábbi kódrészlet:


Operandusok logikai kifejezésekben

Operandusok a logikai kifejezésekben azonos típussal kell, hogy rendelkezzenek, de természetesen lehetőségünk van több különböző alapú logikai kifejezés összekapcsolására and, or operátorokkal.

Pl.:

Relációk, string és numberikus operátorok használata logikai kifejezésekben

A logikai kifejezésekben különösen fontosak a műveletek precedencia szintjei, amelyek a kiszámítás sorrendjét és egyúttal a logikai kifejezés értékét határozzák meg.

Függvények

Rengeteg előre definiált függvényt használhatunk logikai kifejezésekben. Az egyetlen amire figyelnünk kell az a függvények visszatérési értékeinek típusa, hiszen ez esetben is csak azonos típussal visszatérő függvények értékeit hasonlíthatjuk össze.

Pl.:

függvények használata logikai kifejezésekben

IF … [ELSE] elágazás használata

Az SQR programozási nyelvben is megtalálható az elágazás, melynek szintaktikája: If Else End-If

Evaluate elágazás használata

Többértékű elágazást az SQR nyelvben evaluate kulcsszó alatt találjuk. Nagyon fontos, hogy az első helyes ágba futva a program futása ráfuthat további részekre is a programkód sorrendjében. Ennek megakadályozására használhatjuk a ’break’ kulcsszót:

evaluate

While ciklus használata

A while ciklus más programozási nyelvekben megszokott elöltesztelő cikust valósítja meg:

while ciklus