SYNAPSE

Típusok és müveleteik

Típusok és müveleteik

A cikk nem tesz említést arról, hogy milyen predefinit típusai vannak a nyelvnek. A példákban a következõ egyszerû típusok szerepelnek: byte és word. Literális konstansként megadhatók egész számok(decimálisan, hexadecimálisan) és stringek. Összetett típusként csak a bájtokból álló tömb szerepel, amelynek indexelése 0-tól kezdõdik. Több dimenziós tömbök nem szerepelnek a példákban.

Az egyszerû típusok mûveletei prioritás szerint csökkenõ sorrendben a következõk: Az egy sorban szereplõ operátorok precedenciája azonos.