SYNAPSE

A Synapse program formátuma

A Synapse program formátuma

A nyelvben minden utasítást külön sorba kell írni. Nincsen explicit blokk kijelölõ utasítás. Blokk úgy jelölhetõ ki, hogy a blokk belsejét beljebb kezdjük. Mivel a nyelv nagyon egyszerû, pl. nincsenek benne eljárások és függvények, ezért a nyelv megalkotója szerint ez ésszerû egyszerûsítés. A nyelv jelenleg létezõ implementációjában egy szintakszis- vezérelt szövegszerkesztõ nyújt segítséget szintaktikusan helyes programok írásában.