A ScriptKernel programozási nyelv

Bevezetés

Ez a programozási nyelv egy kibővített assemly nyelvből nőtte ki magát. A bővítések a játékmotor eszközeinek a használhatósága miatt voltak szükségesek. Még ebben a korai fázisban is kimagasló szerepet kapott a különböző típusok kezelése - amennyire egy assembly nyelv képes erre. Ennek az assembly nyelvnek a fejlesztése 2010 májusában befejeződött, és helyette egy magasabb szintű nyelv fejlesztése kezdődött. A szintaxis 2011 elején vált véglegessé, a további bővítési lehetőségek figyelembevételével.