Trellis

Operátorok

3. Operátorok
3.1. Értékadás
Az értékadás operátora: ":="
Mivel a változók mind referenciák, egy változónak történő értékadás a referencia átállítását jelenti egy másik objektumra.
A szokásoknak megfelelően egy változónak ugyan olyan típusú objektumot lehet értékül adni mint ő maga, vagy valamely altípusát. A típusok ellenőrzése fordítási időben történik. A Trellis nem szigorú típus egyenlőséget követel, hanem altípusokkal dolgozik.
A rendszertípusoknak vannak konvertáló műveleteik, amelyek convert(típus, objektum) formában érhetők el. Az első paraméterben adjuk meg, hogy melyik típus konvertáló műveletét akarjuk meghívni, a másodikban adjuk meg a konvertálandó objektumot.
3.2. Operátorok
Az operátorokat teljes nevükkel is lehet hívni, de a rövidített forma (
contracted form
) is használható. Fordításkor a rövidített forma a szabványos művelet hívással helyettesítődik. Például az összeadás esetében a plus(A,B) operátort hívhatjuk A+B formában is, ez fordításkor plus(A,B)-re cserélődik.
Az operátorok átdefiniálhatók. Ekkor az operátor rövidített formájának jelentése is átdefiniálódik. A kiértékelés sorrendje nem determinisztikus, de a prioritást figyelembe veszi.