Az X++ programozási nyelv

Absztrakt adattípusok

absztrakt adattípusok

Az X++ nyelv támogatja az absztrakt adattípusok létrehozását. Az absztrakt osztály kulcsszava az Abstract szó.
A kód nem szervezhető külön modulokba, helyette az X++ elnevezési konvenciókat javasol. (Szervezeti egység neve, aláhúzás jel, majd pedig az osztály neve)

Minden osztály neve egyedi a rendszeren belül. A nyelv nem támogatja a generikus programozást.
Bár .net CLR függő módon lefordulnak a C# szintaxissal megírt kódok, de a generikus típusok hiányoznak a nyelvből.
A nyelv nem támogatja a reprezentáció elrejtését sem.

Szintaxis

Az osztály lérehozásának szintaxisáról a következő fejezetben lehet olvasni.

Láthatósági szabályok

Az X++ -ban az alábbi láthatósági szabályok vannak: private csak a tartalmazó osztályban lehet hozzáférni protected csak a tartalmazó osztályból és a származtatott osztályokban lehet használni public nincs korlátozás Alapértelmezés a public, tehát ha nincs kitéve a deklarációs részben egyik hozzáférést definiáló kulcsszó sem, akkor a public hozzáférés van érvényben.