A Grafit programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Értékadás

A := kifejezéssel adhatunk értéket egy változónak.

Szekvencia

Programsorokat "e;;"e;-vel elválasztva szekvenciába szervezhetünk. Ezek a sorok egyszerre kerülnek lefordításra.
Az egymás alá írt sorok is szekvenciálisan hajtódnak vége, viszont ezek fordítása egymás után történik.

x:=4; y:=5; z:=x+y

Vagy:

x:=4 y:=5 z:=x+y

Elágazás

Az if (feltétel) - (igaz ág) - else - (hamis ág) - end if sorozattal adható meg elágazás, ahol az else - (hamis ág) rész elhagyható.

if x < 4 x:=x+1 else x:=x-1 end if

Vagy

if x < 4 x:=x+1 end if

Ciklus

A nyelvben csak elöltesztelős ciklus van.

loop while x<4 x:=x+1 end loop

Vezérlésátadó utasítások

Lehetőség van meghívni más algoritmusokat a call kulcsszóval.

call $Smasikalgo.run(0)