A Grafit programozási nyelv

Alprogramok, modulok

Szintaxis

Az alprogramok hívására nyelvi szinten a call kulcsszó való. Ez átadja a vezérlést egy másik algoritmusnak. Modul szinten hívhatunk Java nyelven írt függvényeket.
Függvény és modul hívás a $ . kettőssel érhető el. A $ után meg kell mondanunk, hogy milyen típusú az a függvény, amelyet el akarunk érni.

Módosító Jelentés
Local Lokális tér - minden deklaráció az adott programegységen belül érvényes (ez az alapértelmezett tér)
Glocal Globális tér - minden deklaráció látható lesz minden programegységben
M<modulnév> Modul tér - az adott nevű modult használja térnek
S<forrásnév> Forrás tér - az adott nevű forráskódot használja térnek
x:=$MColor.red #a Color modulból a red konstans értéket adja az x változónak $Global.x:=$Local.x #a globális x-et beállítja a lokális x értékére $Skod.run(0) #A kod.algo file-ban megkeresi a run függvényt, és átadja a vezérlést. Ha nincs ilyen, akkor #az első sortól indítja a vezérlést.

Paraméterátadás

A modul függvénye végigmegy az összes paraméteren, ami szükséges neki. Alkalmanként ellenőrizni kell, hogy megfelelő számú paramétert kapott-e a függvény.

Túlterhelés

A modul függvény le tudja kérni a paraméterek számát, így eltérő paraméterszámokhoz eltérő viselkedést definiálhatunk egy modulban.

Rekurzió

A call kulcsszó képes rekurzívan meghívni a saját forrását. Minden call híváskor lementi a forrás a saját lokális terét, amit visszatéréskor visszatölt.