INTERCAL - Compiler Language With No Pronounceable Acronym

Alprogramok

Alprogramok

Az INTERCAL nem igazán támogatja. A NEXT/RESUME párral lehet meghívni egy alprogramot, de paramétert átadni csak változókon keresztül lehet.

STASH/RETRIEVE

Elmenti, illetve visszaállítja egy változó értékét. Ez nagyjából megfelel annak, amikor egy blokkban a lokális változó elfedi az azonos nevû globális változót.

I/O

Hagyományos I/O

 READ OUT <változó> 
Kiolvassa a változó értékét, és a standard outputra írja.
 WRITE IN <változó> 
Beolvas egy számot a standard inputról, és a változóba írja.

Fejlett I/O

A nyelv használhatóságát erõsen korlátozta, hogy az IO csak számokat kezelt, ezért a C-INTERCALnál lehetõvé tették a bitstreamek használatát. Ez szintén a READ OUT és WRITE IN utasításokkal történik, de a paraméterük egy egydimenziós tömb, mely feltöltõdik az inputtal, illetve aminek a tartalma az outputra kerül. Pontosabban ez nem bitrõl-bitre történik, egy konverzióra is sor kerül, ezt az úgynevezett Turing Text modellt az irodalom [2] írja le részletesen.