Az Io programozási nyelv

Alprogramok, modulok

Az Io nyelvben nem támogatja a más nyelvekből ismert alprogram- illetve modul- készítést. Az egységet alkotó kódrészleteinket - proto objektumainkat - azonban módunkban áll különálló forrásfájlokba, .io kiterjesztéssel lementeni. Ezeket a fájlokat, amennyiben a fájlnév megegyezik az abban szereplő proto nevével, az Io automatikusan importálja a proto egységre való első hivatkozáskor.