Az A+ programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet:

Az A+ nyelv az APL karakterkészletét használja, ami nem egy egységes, standart karakterkészlet. További nyelvi elemek:A..Z a..z 0..9 SPACE _ . , : ; < > / \ * ^ ~ = ( ) [ ] { } ' ! @ & | %+ - ?


Operátorok:

A nyelv a következő operátorok használatát támogatja a következő jelentéssel:

+

Konjugált

+

Összeadás

-

Negálás

-

Kivonás

×

Előjel

×

Szorzás

÷

Reciprok

÷

Osztás

Kerekítés fel

Nagyobb argumentumot adja vissza

~

Kerekítés le

~

Kisebb argumentumot adja vissza

|

Abszolút érték

|

Maradék

1

Index lista

1

Indexe a jobb argumentumnak

?

Véletlen számot generál a paraméter intervallumából

?

Bal argumentumnyi véletlen számot generál a jobb oldali intervallumból

*

Természetes szám alapú hatványozás

*

Hatványozás

µ

Természetes alapú logaritmus

µ

Bal argumentum alapú logaritmus

±

Pi szorozva jobb argumentummal

±

Trigonometrikus függvények

!

Faktoriális

!

Binomiális függvény

Ž

Inverz mátrix vagy reciprok skalár argumentum esetén

Ž

Mátrix osztás

<

Kisebb

^

Kisebb-egyenlő

=

Egyenlő

Nagyobb-egyenlő

>

Nagyobb

¬

Nem egyenlő

¦

Mélység

¦

Azonosság

1

Többdimenziós tömbből csomagolja ki az elemeket egy vektorba

1

Bal oldali argumentum meglétét vizsgálja a jobb oldaliban

~

Logikai nem

~

Bal oldali argumentum nélküli jobb argumentum

Y

Logikai Vagy

^

Logikai És

Logikai Nem-Vagy

Š

Logikai Nem-És

1

Argumentum dimenziója

1

Bal argumentum alapján dimenzionálja a jobb argumentumot

,

Vektorra konvertál

,

Összefűzi az elemeket

2

Megfordítás

2

Forgatás jobb argumentumnyival