Az ABEL programozási nylev

Bevezetés

Bevezetés

Az ABEL-HDL (Advanced Boolean Expression Language - Hardware Description Language) egy hierarchikus logikai leíró nyelv. Lehetőséget biztosít, hogy hardware független leírásokat készítsünk, egyenlőségek, igazságtáblák, funkcióleírások segítségével.

Utolsó verziószám: 8.0.2