Az ABEL programozási nylev

Operátorok

Operátorok

Logikai operátorok
OperátorPéldaJelentés
!!Anegáció
&A&Blogikai és
#A#Blogikai (megengedő) vagy
$A$BXOR (kizáró vagy)
!$A!$BNXOR (tagadott kizáró vagy)
Aritmetikai operátorok
OperátorPéldaJelentés
--Aaz A kettes komplemens kódja
-A-Bkivonás
+A+Bösszeadás
Az alábbi Operátorok set-ekre nem alkalmazhatók
*A*Bszorzás
/A/Belőjel nélküli egész osztás
%A%Bmaradék képzés
<<A<< BA-t B bittel balra tolja
>>A>>BA-t B bittel jobbra tolja
Reláció operátorok
OperátorPéldaJelentés
==A==Begyenlőség
!=A!=Bnem egyenlő
<A< Bkissebb
<=A< =Bkissebb egyenlő
>A>Bnagyobb
>=A>=Bnagyobb egyenlő