A Blue programozási nyelv

Nyelvi elemek

A forrásfájlok karakterkészlete nincs specifikálva, azonban a fordító alapvetően ASCII kódolást fogad el. Mivel a Blue Programming Environment részeként adott fordítón kívül más nem létezik a nyelvhez, ezért ez különösebb hordozhatósági problémákat nem vet fel.
A nyelv megkülönbözteti a kis- és nagybetűket (case sensitive).

Az azonosítók betűket, számjegyeket és aláhúzásjelet tartalmazhatnak, és betűvel vagy aláhúzással kezdődhetnek: (alpha|_){alpha|digit|_}. Hosszúsági megkötés nincsen.


Példa helyes azonosítókra:
abc Num23 addAtEnd add_at_beginning _count

Példa hibás azonosítókra:
hit cnt -- hiba: szóköz az azonosítóban 23add -- hiba: számjeggyel kezdődő azonosító #elem -- hiba: nem megengedett szimbólum (#) az azonosítóban

A konvenció az, hogy az osztálynevek nagybetűvel kezdődnek, a metódusnevek pedig kisbetűvel.

A nyelvben kétféle megjegyzést vezettek be: azok, amelyet dupla egyenlőségjellel (==) kezdődnek szükségesek (pl. függvény leírása), míg a dupla mínuszos megjegyzések (--) opcionálisak. Mindkét típusú komment a sor végéig tart.