A Concurrent Clean 2.3 programozási nyelv

Objektumorientált programozás

Külön objektumorientált eszközöket nem nyújt a rendszer, tág adattípus-definiálási lehetőségei következtében viszont nyitott az út objektum típusú struktúrák (azaz adatot és műveleteket magukban foglaló egységek) létrehozása előtt.