A Comenius Logo programozási nyelv

Bevezetés

A Logo nyelv

A nyelv besorolása

Az interpreter (értelmező) nyelvek közé tartozik, tehát az utasítást képes a kiadása után végrehajtatni, a funkcionális nyelvek családjába sorolható a szövegkezelő része alapján, illetve automata elvű nyelv a grafikai része alapján.

A nyelv kialakulása

A Logo a görög „logosz" szóból származik, amely magyarul értelmet, tudományt jelent. A Logo programozási nyelv és a hozzá kapcsolódó pedagógiai elvek kidolgozása és elterjesztése elsősorban Seymour Papert amerikai professzor nevéhez fűződik, aki az ötvenes években Genfben dolgozott, Piaget neves pszichológus munkatársaként. Piaget nevét a magyar pedagógusok jól ismerik: e század talán legnevesebb fejlődéslélektani kutatója, a gyermeki megismerés, a kognitív ismeretszerzés vizsgálója. A kisgyermek nem úgy gondolkodik, mint a felnőtt: a körülötte levő világ modelljét tapasztalataiból építi fel. Szinte „szomjazik" a tudásra. A felnőtt feladata ezért olyan interaktív környezet biztosítása, amelyben a gyermek tanulási vágya kibontakozhat, amelyben felfedezéseket tehet, mégpedig saját tempójában, mindenfajta erőltetés és siettetés nélkül.

Piaget elvei és pszichológiai kísérleteinek eredményei nagy hatással voltak a matematikus Papertre, amikor a hatvanas években az amerikai MIT-re (Massachussetts Institutes of Technology, a világ egyik leghíresebb műszaki egyeteme) visszatért. Ebben az időben kezdték meg a számítógép-fejlesztők a mesterségesintelligencia-kutatásokat, és ekkor született meg a LISP programozási nyelv „melléktermékeként" a Logo. Alkalmazásának kísérleti oktatási tapasztalatai már kezdetben igen pozitívak voltak, pedig látványos teknőcgrafikáját csak néhány évvel később fejlesztették ki. A Logo igazi oktatási sikerét és nemzetközi népszerűségét tulajdonképpen a teknőcgrafika és a mindenki által hozzáférhető mikroszámítógépek elterjedése hozta meg.

A Logo - bár mindent „tud", amit bármelyik magasszintű programozási nyelv - mégis lényegesen többet jelent egy számítógépes programnyelvnél. Tulajdonképpen egy olyan pedagógiai környezetet, „mikrovilágot" jelent, amelyben a gyermekek maguk tehetnek felfedezéseket, miközben minden kényszer és „magolás" nélkül számos új ismeret birtokába jutnak. A teknőc a számítógép billentyűzetén keresztül utasítható a számára „érthető" feladatok elvégzésére: tud adott távolsággal előre vagy hátra menni, adott szöggel jobbra vagy balra elfordulni, tollat (ami a hasára van erősítve) felemelni, leereszteni, más színűre cserélni, ezáltal mozgásával érdekes nyomokat hagyni a képernyőn. A teknőcgrafika fokozatosan egy új tudományterület, a teknőcgeometria megszületéséhez vezetett.

A diák azáltal, hogy parancsot ad a képernyőteknőcnek, rögtön ellenőrizheti gondolkodásának és cselekedeteinek következményeit. Megfigyeli utasításainak hatását, majd módosíthatja azokat céljának tökéletesebb megvalósítása érdekében. A kipróbálások és módosítások sorozata egybecseng a piaget-i értelmi fejlődés sémájával. A pedagógus és a tanuló kapcsolata sem hagyományos tanár-diák viszony, hiszen a kreatív gondolatok születésében és realizálásában a felnőtt együtt dolgozik a gyermekkel, de nem irányítóként, hanem munkatársként.

A Logo filozófiája a modulszerűen felépített programozás: az egyes elemekből „épül fel" a végső program. A programírás és -építés tehát logikai egységekre bontható, tisztán alkalmazható az alulról felfelé, illetve a felülről lefelé való programtervezési stratégia. A Comenius Logo segítségével, Windows környezetben, az eredeti Logo lehetőségei megsokszorozódnak: a képernyőn megjelenő alkotás varázslat, amelynek megálmodója és létrehozója a gyermek, és ez az, ami oktatási alkalmazását feltétlenül indokolja.

Comenius Logo 3.0

A Comenius Logo a Pozsonyi Comenius Egyetem Informatika Oktatási Tanszékének 1992 óta fejlesztett terméke. Szerzői: Andrej Blaho, Iván Kalas és Péter Tomcsányi. Ez a legújabb Logo-változat a több erőforrással rendelkező számítógép (pl. a multimédia) lehetőségeit megpróbálja teljes mértékben beolvasztani a gyerekek által is könnyen kezelhető számítógépes nyelv világába. A világ több országában (Anglia, Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, Csehország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Portugália, Svájc) megvásárolt és 1995 szeptemberétől véglegesített, nemzetközileg elterjedt verziót a legelismertebb Logo-változatként emlegetik világszerte.

Az alapvető Logo utasításkészleten kívül maximum 4000 teknőc mozgatása lehetséges, amelyek animációs módban (a kép több fázisa váltogatható, ezzel keltve mozgásérzetet) is működtethetők. Az alakzatok egyes fázisainak megtervezésére kiegészítő képsorszerkesztő szolgál. A kép- és vektorműveletekkel gazdagított sorozat- és rekordkezelés, szövegablak, sokoldalú színkezelés, zeneszerkesztő, WAV- és AVI-állományok, Windows-programok lejátszása mind újdonság más elterjedt Logo nyelvjárásokhoz képest. Talán csak a teknőc térbeli mozgatásának lehetősége hiányzik belőle.

A Logo régen áhított eszköz a magyar közoktatásban. Az érdeklődés legfőbb oka, hogy a Logo programnyelvi szinten „gyermekközpontú", vagyis a gyermekek nemcsak mint felhasználók találkozhatnak programokkal, hanem könnyen megtanulhatják a Logo programozási nyelvet is - hiszen nekik alkották meg. Emiatt kifejlesztettek már grafikákat, hangokat, animációt és multimédiát kezelő nyelvi elemeket. A Comenius Logo Windows környezetben fut, ami megkönnyíti elterjesztését és felhasználását.

A Comenius Logo kitűnő eszköz a NAT-ban kitűzött számos követelmény elérésére. Számítógépes nyelvként (kicsiktől a nagyokig) és az oktatási mikrovilágok fejlesztésére alkalmas szerzői rendszerként is megállja a helyét. Az informatikai ismeretek elsajátításában, sőt más műveltségi területek tananyagának kísérletező, alkotó elsajátításában is szerepet vállalhat.

A Logo nyelv gyermekek számára létrehozott programozási nyelv, segítségével kisgyerekek is könnyen kifejezhetik gondolataikat, algoritmusaikat, megalkothatják modelljeiket. A Comenius Logót minden ország ellátta anyanyelvi szókészlettel is, mert a gyermekek anyanyelvükön tudják magukat a legtermészetesebben kifejezni. A magyar verzió lehetővé teszi a magyar szókészlet használatát, és természetesen a menük, a hibajelzések és a segítségnyújtásra szolgáló szövegek is magyarul szerepelnek. Mindezek mellett az angol utasításkészlet is használható, az azzal készített programok más nemzeti nyelvű verzióban is működnek.

A fejlesztők mára már kiadták a továbbfejlesztett, megújított Imagine Logót.

Specifikus elemek

Az általános Logo nyelvjárásokhoz képest ebben a programban újdonság:

Rendszerkövetelmény

386/SX vagy annál fejlettebb (ajánlott legalább 486-os) konfiguráció, VGA grafikus kártya, 4MB RAM, 6 MB merevlemez-terület. Windows 3.1 vagy annál újabb verzió.
Soundblaster kompatibilis hangkártyával a zenei kiegészítés minden lehetősége élvezhető.