A Comenius Logo programozási nyelv

Nyelvi elemek

Parancsszerkesztés szabályai

Gyerekeknek készült programnyelv és "fejlesztőeszköz" révén szintaktika és szemantika helyett inkább ezt a kifejezést használnám a nyelv helyes használatához szükséges szabályok összefoglalására.

"Teknőc tételek" - A programkészítés során alkalmazandó szabályok

Teljes teknőc tétel: Záró síkbeli alakzatoknál, ha a teknőc visszatér kiindulási állapotába, akkor a fordulatok összege 360o vagy annak többszöröse. (Megfordítva hamis.)

I. tükrözési tétel: Tetszőleges alakzat megrajzolása után, ha a lépéseket változatlanul hagyjuk, viszont minden fordulási parancsot egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú fordulással helyettesítünk, akkor az alakzatot a teknőc kiinduló pontján átmenő, kiindulási irányba eső egyenesre tükrözzük.

II. tükrözési tétel: Ha a fordulatokat változatlanul hagyjuk, de lépések hosszát ellentétesre változtatjuk, akkor a teknőc kiinduló pontjára tükrözzük az alakzatot.

III. tükrözési tétel: Ha a fordulatok irányát és a lépések hosszát is ellentétesre változtatjuk, akkor az alakzatot a teknőc kiinduló pontján átmenő, kiindulási irányáras merőleges egyenesre tükrözzük.

Megjegyzés, sortörés

Bármelyik sorba írhatunk megjegyzést a ";" karakter után, megjegyzés után utasítás nem írható a sorba.

Az utasítások sora meg törhető a hosszú soroknál a "~" karakter segítségével, a karakter utáni sor utasításait még az adott a sorhoz tartozónak tekinti.