Dojo toolkit

Publish/subscribe (dojo/topic)

Topic szerinti globális üzenetek közvetítésére és az ezekre való feliratkozásra hivatott ez a modul. Bármilyen két objektum között történhet a kommunikáció, nincs megkötés a típusukra. Feliratkozni a topic.subscribe()-al lehet, üzeneteket pedig a topic.publish()-al tudunk küldeni.

require([ "dojo/topic" ], function(topic) { topic.subscribe("my/topic", function(event) { // this function is called when a message is published to my/topic console.log("I received: ", event.msg); }); topic.publish("my/topic", { msg : "hello world" }); });

A topic nevében nem használhatunk wildcard karakereket. A publish() metódusnak bármilyen objektumot átadhatunk, és az argumentumok számára sincs megkötés.

Leiratkozni a subscribe() által visszaadott objektum remove metódusáva lehet:

var handle = topic.subscribe("my/topic", function() { // do something }); // ... handle.remove();