A Kite programozási nyelv

Nyelvi elemekJelkészlet

A nyelv az ASCII karaktereket használja, megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. A legtöbb esetben nem számít a whitespace (sorköz, tab, sortörés) a szintaxisban.

Azonosítok

Az azonosítók csak az angol abc betűivel illetve _ (alulvonás) jellel kezdődhetnek, számot tartalmazhatnak. Fenntartott szavak nem lehetnek azonosítók.

Literálok

Az egész és valós konstansok alakja a szokásos. A számjegyek között nem lehet vessző vagy szóköz. Ha egy számliterálba pont van akkor valósnak, egyébként egésznek számít.

A stringeket idézőjelbe kell tenni, és a szokásos jelölések használhatók benne:

\n újsor
\r kocsivissza
\\ \ literál
\" " literál
\t tab
\b backspace
\f oldaltörés (form feed)
\[0-7][0-7]?[0-7]? oktális ASCII karakterek
\x[0-F][0-F]? hexadecimális ASCII karakterek

Reguláris kifejezések

A reguláris kifejezések is részét képezik a nyelv szintaxisának. r/-rel kezdődik és vagy / jellel, vagy /i jellel végződik, mindegyik kis-, nagybetű érzékeny. Ez megfelel egy System.regex objektum létrehozásával a megfelelő paraméterekkel.

Megjegyzések

A megjegyzés a # jellel kezdődik és a sor végéig tart.