A LOLCODE programozási nyelv

Nyelvi elemek

A nyelv legfontosabb jellegzetessége, hogy az összes kulcsszó nagybetűvel van írva (ALLCAPS), és a kulcsszavak a lolcats "szakzsargonból" vannak kölcsönvéve.

A nyelvi elemekről bővebben: LOLCODE Specification v1.2

A lolcat-ekről: LolCat

Whitespace karakterek

A szóköz karakterek a nyelv Token-jeinek elválasztására szolgálnak, bár néhány előre definiált kifejezés tartalmaz szóközöket (pl.: IM IN YR ). A tabulátor és többszörös szóközök egy szóközként vannak kezelve a nyelvben. Több utasítás is szerepelhet egy sorban ekkor vesszővel (,) kell elválasztani őket, ilyenkor a vessző virtuális újsor karakterként viselkedik. Több sort egy sorba fűzhetünk a sor végén elhelyezett három ponttal (…) vagy az Unicode u2026 kódú karakterrel. Ilyenkor a következő sor tartalmát úgy kezeli a fordító, mintha a két utasítás egy sorban szerepelne. Ezt több sorral is megtehetjük, de egy tripla ponttal lezárt sor után nem szerepelhet üres sor. Az egysoros megjegyzéseket mindig sorvége zárja. A BTW utasítás után, és a stringeken belül a vesszőket és sorösszefűzés karaktereket a fordító figyelmen kívül hagyja. A le nem zárt string literálok hibát okoznak.

Kommentek

Az egysoros megjegyzések BTW-el kezdődnek (ami a By the way kifejezés rövidítése), és szerepelhetnek egy sor kód után, külön sorként, vagy egy sor kódot lezáró vessző után. Az alábbiak mindegyike helyes :

I HAS A VAR ITZ 12 BTW VAR = 12 I HAS A VAR ITZ 12, BTW VAR = 12 I HAS A VAR ITZ 12 BTW VAR = 12

A többsoros megjegyzések az OBTW (az Oh, by the way rövidítése) kulcsszóval kezdődnek, és a TLDR (too long, didn’t read kifejezésből) kulcsszóval zárulnak. Szerepelhet külön sorban, utasítás után, vagy utasításokat elválasztó vessző után. Példa:

I HAS A VAR ITZ 12, OBTW this is a long comment block see, i have more comments here and here TLDR, I HAS A FISH ITZ BOB
A fájlok kiterjesztése .lol, a HAI kulcsszóval kezdődnek és a KTHXBYE zárja őket. Modulokat importálni a CAN HAS kulcszóval lehet.