A LOLCODE programozási nyelv

Típusok, típuskonstrukciók

Elemi típusok

A következő alapvető típusok vannak:

LOLCODEJelentés
YARNstring
NUMBRinteger
NUMBARfloat
TROOFboolean
NOOBuntyped

Logikai értékek

A boolean esetén a hagyományos true itt a WIN, a false pedig a FAIL. Az üres karakter literál, üres tömb (BUKKIT), és a 0 hamisnak (FAIL) számítanak, minden más igaznak (WIN).

Numerikus típusok

Minden idéző jeleken kívüli, számjeggyel vagy – jellel kezdődő, tizedes pontot nem tartalmazó számsorozat NUMBR típusú. Ha egy ilyen sorozat tartalmaz pontosan egy darab tizedes pontot, akkor NUMBAR típusú, ami a lebegőpontos számok megfelelője. Egy NUMBAR típusú változó konvertálása NUMBR típusúvá a tizedes pont és a tört rész levágásával történik. Stringgé (YARN) konvertáláskor két tizedesjegyig őrzi meg a szám értékét. Egy string castolása NUMBAR-ba az idézőjelek elhagyásával történik, ha tartalmazott nem megengedett karaktert, akkor hibát kapunk. A WIN konvertálása az 1 vagy 1.0 értéket, a FAIL a 0 értéket adja.

Karakter literálok

A karakter literálokat idézőjelek (” ”) jelzik. Karakterek escapelése kettősponttal történik. (pl.: :) egy sortörés karaktert jelöl.) A kettőspont karakter összetettebb kifejezéseket is jelölhet. Például ez az utasítás kíírja a nevünket, amit előzőleg bekértünk:

VISIBLE ”A nevem :{Name}”

Típuskonstrukciók

A nyelvben nincsenek típuskonstrukciók.