LibreOffice Basic

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Értékadás, üres utasítás

Értékadás a következőképpen néz ki: valtozom=5 Mivel nincs a nyelvben utasítás lezáró jel, ezért üres utasításra sincs szükség.

Szekvencia

Alapértelmezetten minden utasítás külön sorba kerül, de az utasításokat írhatjuk egy sorba is ekkor a : jellel választjuk el egymástól őket.
Például:

a=1 : b=2 : c=3
Ez három egymás után végrehajtott értékadás szekvenciája.

Elágazás

A nyelvben többféle szerkezetű elágazások vannak.
Ha egy sorba írjuk az egészet akkor a következőképpen néz ki:

if...then...else...
az else ág opcionális.

Ha több sorba szeretnénk írni az elágazást, akkor a következő séma használható:
if...then … else … end if
Lehetőségünk van elseif használatára is, ekkor a következőképpen néz ki az elágazás:
if...then … elseif … else … end if
Az else ág mindenhol opcionális.

Lehetőségünk van még többágú elágazásokat is írni a select case szerkezettel, ennek a sémája a következő:
select case [változó] case [változó értéke vagy intfervallum]: [utasításlista] case [változó értéke vagy intervallum]: [utasításlista] case [változó értéke vagy intervallum]: [utasításlista] case else [utasításlista] end select
Az else ág itt is elhagyható, ha használunk intervallumokat is és nem diszjunktak, akkor csak az első olyan ág fut le, ahol a változó értéke az intervallumba esik, illetve a vezérlés nem csorog át a következő ágra.
Egy példa:
a=0 select case a case 1: msgbox "elso" case 0,2: msgbox "masodik" case 3 to 5: msgbox "harmadik" end select

Ciklus

A nyelvben a könnyű használhatóság miatt sokféle ciklus séma fellelhető, ezek a következők:

Példa for each ciklusra:
Const d1 = 2 Const d2 = 3 Const d3 = 2 Dim i Dim a(d1, d2, d3) count=0 For Each i In a() count=count+1 Next i