A LotusScript programozási nyelv

Szintaxis

A kifejezések általános alakja

' One statement on one line
Print "One line"

' One statement on two lines; extra white space
Print "One" & _ ' Comment allowed here
"Two"

' Two statements on one line
Print "One" : Print "Two"

Literálok

Szám literálok

Egész (pl.: 777; 745&), lebegőpontos (pl.: 7.7), tudományos lebegőpontos (pl.: 7.77E+02), bináris (pl.: &B1100101), oktális (pl.: &O1411), hexadecimális (pl.: &H309).

String literálok

A LotusScript string literálja egy olyan karaktersorozat, mely a következő határolók egyike között szerepel: Pár példa speciális esetekre, amikor a stringhatárolók valamelyike eleme magának a karaktersorozatnak is.
"A quoted string with {braces} and a bar | in it"
"A quoted string with ""quotes"" in it"
|A bar string with a bar || in it|
{A brace string with {braces} in it}

Azonosítók

Az azonosítók alakjára a következő szabály vonatkozik. Az első karakternek az angol ABC kis vagy nagybetűjének kell lennie. Az ez után következő karakterek lehetnek az angol ABC betűi, számjegyek és az aláhúzás (_) karakter. Az azonosítót egy adattípus utótag követhet (%, &, !, #, @, $) de ez már nem része magának az azonosítónak. Az azonosító maximális hossza 40 karakter. A kis és nagybetű között a nyelv nem tesz különbséget.

Címkék

A címkékkel egy kifejezésnek adhatunk nevet. Formailag azonos módon épül fel mint egy azonosító, de nem követheti adattípus utótag. Csak a sor elején szerepelhet és kettőspont kell, hogy kövesse. Egy megadott címke nem szerepelhet több helyen ugyanazon a kódon belül.

Kulcsszavak

Ezek a LotusScript számára fentartott, speciális jelentéssel bíró szavak. Beépített függvényeket, konstansokat és adattípusokat azonosítanak. A kulcsszavak nem definiálhatók újra, de lehetnek azonosítói típuson belüli változóknak és az osztály eljárásainak és változóinak.

Speciális karakterek

Olyan speciális karakterek, melyeknek a LotusScript különleges jelentést tulajdonít. Ezek a következőek: idézőjel, pipe, kapcsoszárójelek, kettőspont, dollár, százalék, és, felkiáltójel, kettőskereszt, kukac, csillag, kerekzárójelek, pont, pont-pont, szögleteszárójelek, vessző, pontosvessző, aposztróf, aláhúzás jel.

Megjegyzések

Megjegyzések többféleképpen is elhelyezhetők a forráskódban. Egy soros megjegyzés az aposztróf (') és a Rem utasítás mögött állhat. A megjegyzés a sor végéig tart. Több soros megjegyzést a %Rem és a %End Rem fordítási directíva között helyezhetünk el.