A MATLAB programozási nyelv

PárhuzamosságA Matlabot igen gyakran nagy számításigényű tudományos számítások elvégzéséhez is használják, ehhez elengedhetetlen a számítások elosztásának támogatása, melyre toolbox segítségével nyílik lehetőség. Matlaban párhuzamos, elosztott programok írásához a Distributed Computing Toolbox és a MATLAB Distributed Computing Engine használható. Azt a feladatot amit szeretnénk párhuzamosan elvégezni a Matlabban job-nak nevezik. Egy job taszkokból áll, melyek lehetnek különbözőek vagy egyformák. Azt a Matlab példányt amelyben a jobot és taszkjait definiálják azt szokták kliensnek nevezni. A jobok és taszkok definiálásához használatos a Distributed Computing Toolbox és a Distributed Computing Engine az az eszköz amely elvégzi a jobok futtatását, a taszkok kiértékelését és az eredményt visszaadja a kliensnek. További fontos része a rendszernek a job mannager, amely a taszkok szétosztását végzi az Engine-t futtató Matlab példányok, vagy ahogy a dokumentációban nevezik a worker-ek között. (Nem feltétlenül szükséges a Math- Works által készített job managert használni, ez kicserélhető más megvalósításokra.)

A párhuzamos számításokat végző rendszer felépítése.

2. ábra. A párhuzamos számításokat végző rendszer felépítése.

Tehát a számítások futtatásának menete a következő: a kliensek definiálják a jobokat és azok taszkjait, ezután a job manager-hez fordulnak amely szétosztja a taszkokat a workerek között, miután az adott worker lefutatott egy taszkot az eredményt visszaadja a job managernek és kap egy újabb taszkot, ha az adott job összes taszkja lefutott akkor a job manager visszaadja kliensnek az eredményt. Több job manager is lehet telepítve egy rendszerben, és a kliensek bármelyikhez fordulhatnak, de az adott worker példány mindig egy manager-hez van beregisztrálva. (Teszteléshez akár egy gépre is lehet telepíteni mindegyik komponenst, akár több példányban is.)

A kliens a job manager-rel kommunikálni a job manager objektum metódusain keresztül tud, és habár nem feltétlenül szükséges a workerekkel közvetlenül kommunikálni azért a worker objektumokon keresztül azokkal is lehet. Amikor a kliens létrehoz egy job-ot az a job manager adat területén jön létre, és a job objektumon keresztül tud a kliens hozzáférni, hasonlóan a taszkokhoz.

Egy egyszerű példa

A következő egyszerű példával megpróbálom bemutatni a jobok és taszkjaik létrehozásának, és futatásuknak lépéseit.
Mindegyik taszk az input tömb elemeit összegzi.

Amikor egy egyszerű függvényt szeretnénk kiértékelni (mint az előző példában), akkor választhatunk egy egyszerűbb megoldást: a dfeval függvényt. Ilyenkor nem kell nekünk létrehozni külön a jobot és taszkokat. Így a következő egy sorral ugyan azt az eredményt érhetjük el mint az előző példával.

results = dfeval(@sum, [1 1] [2 2] [3 3])
results =
[2]
[4]
[6]

A dfeval(@fv; param1; param2; ...; paramn) hívás n taszkot hoz létre a paraméterek számának megfelelően. Mindegyik taszk a fv-egy példányát futtatja le valamelyik paraméterezés szerint.