Oberon-2

PéldákPélda programok:

Einstein Disk Puzzle
Hasító táblázat

Egy nagyobb példa

Az alábbi példában az Oberon System egy egyszerûsített változatának, az Oberon0-nak forráskódja látható. A kód rávilágít a helyes Oberon-2 programozás minden rejtelmére.

Definíciós állományok (automatikusan generált)

DEFINITION Oberon0;

 PROCEDURE Loop;

END Oberon0.

DEFINITION Viewers0;
 IMPORT OS;

 TYPE
 Frame = POINTER TO FrameDesc;
 FrameDesc = RECORD ( OS.ObjectDesc )
  x, y : INTEGER; (* left bottom in pixels relative to left bot. of 
			Screen *)
  w, h : INTEGER; (* width, height in pixels *)
		 PROCEDURE ( f : Frame ) Draw;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Modify ( dy : INTEGER );
  PROCEDURE ( f : Frame ) Move ( dy : INTEGER );
  PROCEDURE ( f : Frame ) Copy () : Frame;
  PROCEDURE ( f : Frame ) HandleKey ( ch : CHAR );
  PROCEDURE ( f : Frame ) HandleMouse ( x, y : INTEGER; buttons : SET );
  PROCEDURE ( f : Frame ) Handle ( VAR m : OS.Message );
  PROCEDURE ( f : Frame ) Neutralize;
  PROCEDURE ( f : Frame ) SetFocus;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Defocus;
 END;

 Viewer = POINTER TO ViewerDesc;
 ViewerDesc = RECORD ( FrameDesc )
  menu-, cont- : Frame;
  next- : Viewer;
  PROCEDURE ( v : Viewer ) Close;
 END;

 VAR
 focus- : Frame; (* the frame that gets the keyboard input *)

 PROCEDURE New ( menu, cont : Frame ) : Viewer;
 PROCEDURE ViewerAt ( y : INTEGER ) : Viewer;
 PROCEDURE Broadcast ( VAR m : OS.Message );
 PROCEDURE Close;
 PROCEDURE Copy;

END Viewers0.

DEFINITION AsciiTexts;
 IMPORT OS;

 TYPE
 Text = POINTER TO TextDesc;
 TextDesc = RECORD ( OS.ObjectDesc )
  len- : LONGINT; (* text length *)
  pos- : LONGINT; (* read/write position *)
  PROCEDURE ( t : Text ) Clear;
  PROCEDURE ( t : Text ) Insert ( at : LONGINT; t1 : Text; beg, 
				  end : LONGINT );
  PROCEDURE ( t : Text ) Delete ( beg, end : LONGINT );
  PROCEDURE ( t : Text ) SetPos ( pos : LONGINT );
  PROCEDURE ( t : Text ) Read ( VAR ch : CHAR );
  PROCEDURE ( t : Text ) Write ( ch : CHAR );
  PROCEDURE ( t : Text ) Load ( VAR r : OS.Rider );
  PROCEDURE ( t : Text ) Store ( VAR r : OS.Rider );
 END;

 NotifyInsMsg = RECORD ( OS.Message )
  t : Text;
  beg, end : LONGINT
 END;

 NotifyDelMsg = RECORD ( OS.Message )
  t : Text;
  beg, end : LONGINT
 END;

END AsciiTexts.

DEFINITION Texts0;
 IMPORT OS, AsciiTexts;

 TYPE
 Attribute = POINTER TO AttrDesc;
 Element = POINTER TO ElemDesc;

 Text = POINTER TO TextDesc;
 TextDesc = RECORD ( AsciiTexts.TextDesc )
  attr- : Attribute; (* attributes of previously read character *)
  PROCEDURE ( t : Text ) ChangeFont ( beg, end : LONGINT; 
				    fnt : OS.Font );
  PROCEDURE ( t : Text ) ReadNextElem ( VAR e: Element );
  PROCEDURE ( t : Text ) WriteElem ( e : Element );
  PROCEDURE ( t : Text ) ElemPos ( e : Element );
 END;

 AttrDesc = RECORD
  fnt- : OS.Font; (* font of this attribute segment *)
  elem- : Element (* if not NIL, the corresponding character 
		   is an element *)
 END;

 ElemDesc = RECORD ( OS.ObjectDesc )
  w, h : INTEGER; (* width and height of element in pixels *)
  dsc : INTEGER; (* descender (part below the base line) *)
  PROCEDURE ( e : Element ) Draw ( x, y : INTEGER );
  PROCEDURE ( e : Element ) HandleMouse ( frame : OS.Object; 
					  x, y : INTEGER );
  PROCEDURE ( e : Element ) Copy () : Element;
 END;

 NotifyDelMsg = AsciiTexts.NotifyDelMsg;
 NotifyInsMsg = AsciiTexts.NotityInsMsg;

 NotityReplMsg = RECORD ( OS.Message )
  t : Text;
  beg, end : LONGINT
 END;

END Texts0.

DEFINITION TextFrames0;
 IMPORT OS, Viewers0, Texts0;

 TYPE
 Position = RECORD (* position of a character ch on the screen *)
  x-, y- : INTEGER; (* left point on base line *)
  dx- : INTEGER; (* width of ch *)
  org- : LONGINT; (* origin of Iine containing ch *)
  pos- : LONGINT (* text position of ch *)
 END;

 Frame = POINTER TO FrameDesc;
 FrameDesc = RECORD ( Viewers0.FrameDesc )
  text : Texts0.Text; (* text displayed in this frame *)
  org- : LONGINT; (* origin: text pos. of first char. in frame *)
  caret- : Position; (* caret.pos < 0: no caret visible *)
  selBeg-, selEnd- : Position; (* seiBeg.pos < 0: no selection visible *)
  PROCEDURE ( f : Frame ) Draw;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Defocus;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Neutralize;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Modify ( dy : INTEGER );
  PROCEDURE ( f : Frame ) HandleKey ( ch : CHAR );
  PROCEDURE ( f : Frame ) HandleMouse ( x, y : INTEGER; buttons : SET );
  PROCEDURE ( f : Frame ) Handle ( VAR m : OS.Message );
  PROCEDURE ( f : Frame ) SetCaret ( pos : LONGINT );
  PROCEDURE ( f : Frame ) RemoveCaret;
  PROCEDURE ( f : Frame ) SetSelection ( from, to : LONGINT );
  PROCEDURE ( f : Frame ) RemoveSelection;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Copy () : Viewers0.Frame;
 END;

 VAR
 cmdFrame- : Frame; (* frame containing most recent command *)
 cmdPos- : LONGINT; (* text position after most recent command *)

 PROCEDURE New ( t : Texts0.Text ) : Frame;
 PROCEDURE NewMenu ( name, commands : ARRAY OF CHAR ) : Frame;
 PROCEDURE GetSelection ( VAR f : Frame );

END TextFrames0.

DEFINITION Edit0;

 PROCEDURE Open;
 PROCEDURE Store;
 PROCEDURE ChangeFont;
 
END Edit0.

DEFINITION Shapes0;
 IMPORT OS, Viewers0;

 TYPE
 Shape = POINTER TO ShapeDesc;
 ShapeDesc = RECORD ( OS.ObjectDesc )
  selected: BOOLEAN; (* TRUE: shape is selected *)
  PROCEDURE ( s : Shape ) SetBox ( x, y, w, h : INTEGER );
  PROCEDURE ( s : Shape ) GetBox ( VAR x, y, w, h : INTEGER );
  PROCEDURE ( s : Shape ) Draw ( f : Viewers0.Frame );
  PROCEDURE ( s : Shape ) Move ( dx, dy : INTEGER );
  PROCEDURE ( s : Shape ) Neutralize;
  PROCEDURE ( s : Shape ) SetSelection ( x, y, w, h : INTEGER );
  PROCEDURE ( s : Shape ) Copy () : Shape;
 END;

 Graphic = POINTER TO GraphicDesc;
 GraphicDesc = RECORD
  shapes : Shape;
  PROCEDURE ( g : Graphic ) Insert ( s : Shape );
  PROCEDURE ( g : Graphic ) DeleteSelected;
  PROCEDURE ( g : Graphic ) MoveSelected ( dx, dy : INTEGER );
  PROCEDURE ( g : Graphic ) Draw ( f : Viewers0.Frame );
  PROCEDURE ( g : Graphic ) Neutralize;
  PROCEDURE ( g : Graphic ) SetSelection ( x, y, w, h : INTEGER );
  PROCEDURE ( g : Graphic ) GetBox ( VAR x, y, w, h : INTEGER );
  PROCEDURE ( g : Graphic ) Copy () : Graphic;
  PROCEDURE ( g : Graphic ) Load ( VAR r : OS.Rider );
  PROCEDURE ( g : Graphic ) Store ( VAR r : OS.Rider );
 END;

 NotifyChangeMsg = RECORD ( OS.Message )
  g : Graphic
 END;

 VAR curShape : ARRAY 32 OF CHAR; (* name of current shape type*)

 PROCEDURE InitGraphic ( VAR g : Graphic );

END Shapes0.

DEFINITION GraphicFrames0;
 IMPORT Viewers0, OS, Shapes0;

 TYPE
 Frame = POINTER TO FrameDesc;
 FrameDesc = RECORD ( Viewers0.FrameDesc )
  orgX, orgY : INTEGER;
  graphic : Shapes0.Graphic;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Draw;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Neutralize;
  PROCEDURE ( f : Frame ) Modify ( y : INTEGER );
  PROCEDURE ( f : Frame ) Copy () : Viewers0.Frame;
  PROCEDURE ( f : Frame ) HandleMouse ( x, y : INTEGER; buttons : SET );
  PROCEDURE ( f : Frame ) Handle ( VAR m : OS.Message );
  PROCEDURE ( f : Frame ) InvertBlock ( x, y, w, h : INTEGER );
 END;

 PROCEDURE New ( graphic : ShapesO.Graphic ) : Frame;

END GraphicFramesO.

DEFINITION Draw0;

 PROCEDURE Open;
 PROCEDURE Store;

END Draw0.

DEFINITION Rectangles0;
 IMPORT Shapes0;

 TYPE
 Rectangle = POINTER TO RectDesc;
 RectDesc = RECORD ( Shapes0.ShapeDesc )
 END;

 PROCEDURE Set;

END Rectangles0.

DEFINITION GraphicElems0;
 IMPORT Texts0;

 TYPE
 Element = POINTER TO ElemDesc;
 ElemDesc = RECORD ( Texts0.ElemDesc )
 END;

 PROCEDURE Insert;
 PROCEDURE Update;

END GraphicElems0;

Modulok

MODULE Oberon0;
 IMPORT OS, Viewers0, Texts0, TextFrames0;

 CONST ESC = 1BX;

 PROCEDURE Loop*;
 VAR ch : CHAR;
  x, y : INTEGER;
  buttons : SET;
  v : Viewers0.Viewer;
  t : Texts0.Text;
 BEGIN
 NEW ( t );
 t.Clear;
 v := Viewers0.New ( TextFramesO.NewMenu ( "LOG", "Viewers0.Close" ), 
		   TextFrames0.New ( t )); (*open the log viewer*)
 LOOP (* wait for events *)
  IF OS.AvailChars() > 0 THEN
  OS.ReadKey ( ch );
  IF ch = ESC THEN
   EXIT
  ELSIF Viewers0.focus # NIL THEN
   Viewers0.focus.HandleKey ( ch )
  END
  ELSE
  OS.GetMouse ( buttons, x, y );
  v := Viewers0.ViewerAt ( y );
  IF v # NIL THEN
   v.HandleMouse ( x, y, buttons )
  ELSE
   OS.DrawCursor( x, y )
  END
  END
 END
 END Loop;

END Oberon0.

MODULE Viewers0;
 IMPORT OS;

 TYPE
 Frame* = POINTER TO FrameDesc;
 FrameDesc* = RECORD ( OS.ObjectDesc )
  x*, y* : INTEGER; (* Ieft bottom in pixels relative to Ieft bot. 
			of screen *)
  w*, h* : INTEGER (* width, height in pixels *)
 END;

 Viewer* = POINTER TO ViewerDesc;
 ViewerDesc* = RECORD ( FrameDesc )
  menu-, cont- : Frame; (* menu frame, contents frame *)
  next- : Viewer;
 END;

 VAR
 focus- : Frame; (* the frame that gets the keyboard input *)
 viewers : Viewer; (* root for list of viewers on the screen *)
 barH : INTEGER; (* default height of title bar *)
 minH : INTEGER; (* minimal height of a viewer *)

 PROCEDURE ( f : Frame ) Draw*;
 END Draw;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Copy* () : Frame;
 END Copy;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Neutralize*;
 END Neutralize;

 PROCEDURE ( f : Frame ) HandleKey* ( ch : CHAR );
 END HandleKey;

 PROCEDURE ( f : Frame ) HandleMouse* ( x, y : INTEGER; buttons : SET );
 END HandleMouse;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Handle* ( VAR m : OS.Message );
 END Handle;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Modify* ( dy : INTEGER );
 BEGIN
 INC ( f.y, dy );
 DEC( f.h, dy )
 END Modify;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Move* ( dy : INTEGER );
 BEGIN
 INC ( f.y, dy )
 END Move;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Defocus*;
 BEGIN
 focus := NIL
 END Defocus;

 PROCEDURE ( f : Frame ) SetFocus*;
 BEGIN
 IF focus # NIL THEN
  focus.Defocus
 END;
 focus := f
 END SetFocus;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) Erase ( h : INTEGER );
 BEGIN
 IF h > O THEN (* clear bottom block and draw Ieft and right border *)
  OS.EraseBlock ( v.x, v.y, v.w, h );
  OS.FillBlock ( v.x, v.y, 1, h );
  OS.FillBlock ( v.x + v.w - 1, v.y, 1, h )
 END;
 OS.FillBlock ( v.x, v.y, OS.screenW, 1 )
 END Erase;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) FlipTitleBar;
 BEGIN
 OS.InvertBlock ( v.x + 1, v.y + v.h - barH, OS.screenW - 2, barH )
 END FlipTitleBar;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) Neutralize*;
 BEGIN
 v.menu.Neutralize;
 v.cont.Neutralize
 END Neutralize;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) Modify* ( dy : INTEGER );
 BEGIN
 v.Neutralize;
 v.ModifyA ( dy );
 v.Erase ( - dy + 1 );
 v.cont.Modify ( dy )
 END Modify;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) Move* ( dy : INTEGER );
 BEGIN
 v.Neutralize;
 v.menu.Move ( dy );
 v.cont.Move ( dy );
 OS.CopyBlock ( v.x, v.y + 1, v.w, v.h - 1, v.x, v.y + dy + 1 );
 INC ( v.y, dy )
 END Move;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) Draw*;
 BEGIN
 OS.FadeCursor;
 v.Erase ( v.h );
 v.menu.Draw;
 v.cont.Draw;
 v.FlipTitleBar
 END Draw;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) HandleMouse* ( x, y : INTEGER; buttons: SET );
 VAR b : SET;
  x1, y1: INTEGER;
  dy, maxUp, maxDown: INTEGER;
 BEGIN
 OS.DrawCursor( x, y );
 IF y > v.menu.y THEN
  IF OS.left IN buttons THEN (* left click in menu bar => resize viewer *)
  (* ----- track mouse movements*)
  v.FlipTitleBar;
  REPEAT
   OS.GetMouse( b, x1, y1 );
   OS.DrawCursor( x1, y1 )
  UNTIL b = {};
  v.FlipTitleBar;
  (* ----- compute how far v can be moved up or down *)
  dy := y1 -y;
  maxDown := v.h - minH;
  IF v.next = NIL THEN
   maxUp := OS.screenH - v.y - v.h
  ELSE
   maxUp := v.next.h - minH;
   v.next.Neutralize
  END;
  IF dy < - maxDown THEN
   dy := - maxDown
  ELSIF dy > maxUp THEN
   dy := maxUp
  END;
  (* ----- move v up or down and adjust neighbor viewers *)
  OS.FadeCursor;
  v.Neutralize;
  IF dy < O THEN (* move down *)
   v.Modify ( - dy );
   v.Move ( dy )
  ELSE (* move up *)
   v.Move ( dy );
   v.Modify ( - dy )
  END;
  IF v.next # NIL THEN
   v.next.Modify ( dy )
  ELSE
   OS.EraseBlock ( v.x, v.y + v.h, v.w, OS.screenH - v.y - v.h )
  END
  ELSE
  v.menu.HandleMouse( x, y, buttons )
  END
 ELSE
  v.cont.HandleMouse ( x, y, buttons )
 END
 END HandleMouse;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) Handle* ( VAR m : OS.Message );
 BEGIN
 v.menu.Handle ( m );
 v.cont.Handle ( m )
 END Handle;

 PROCEDURE ( v : Viewer ) Close*;
 VAR x: Viewer;
 BEGIN
 OS.FadeCursor;
 v.Neutralize;
 IF v.next # NIL THEN
  v.next.Modify ( - v.h )
 ELSE
  OS.EraseBlock ( v.x, v.y, v.w, v.h )
 END;
 IF viewers = v THEN
  viewers := v.next
 ELSE
  x := viewers;
  WHILE x.next # v DO
  x := x.next
  END;
  x.next := v.next
 END
 END Close;

 PROCEDURE ViewerAt* ( y : INTEGER ) : Viewer;
 VAR v : Viewer;
 BEGIN
 v := viewers;
 WHILE ( v # NIL ) & ( y > v.y + v.h ) DO
  v := v.next
 END;
 RETURN v
 END ViewerAt;

 PROCEDURE New* ( menu, cont : Frame ) : Viewer;
 VAR below, above, v, w: Viewer;
  top: INTEGER;
 BEGIN
 (* ----- compute position of new viewer *)
 IF ViewerAt ( OS.screenH ) = NIL THEN
  top := OS.screenH
 ELSE
  w := viewers;
  v := viewers.next;
  WHILE v # NIL DO
  IF v.h > w.h THEN
   w := v
  END;
  v := v.next
  END;
  top := w.y + w.h DIV 2
 END;
 (* ----- generate new viewer and link it into viewer list *)
 above := viewers;
 below := NIL;
 WHILE ( above # NIL ) & ( top > above.y + above.h ) DO
  below := above;
  above := above.next
 END;
 NEW(v);
 v.x := 0;
 v.w := OS.screenW;
 v.next := above;
 IF below = NIL THEN
  v.y := 0;
  v.h := top
 ELSE
  v.y := below.y + below.h;
  v.h := top -v.y
 END;
 IF v.h < minH THEN
  RETURN NIL
 END;
 v.menu := menu;
 v.cont := cont;
 menu.x := v.x + 1;
 menu.y := v.y + v.h - barH;
 menu.w := v.w - 2;
 menu.h := barH - 1;
 cont.x := v.x + 1;
 cont.y := v.y + 1;
 cont.w := v.w - 2;
 cont.h := menu.y - v.y - 1;
 IF below = NIL THEN
  viewers := v
 ELSE
  below.next := v
 END;
 IF above # NIL THEN
  above.Modify(v.h)
 END;
 v.Draw;
 RETURN v
 END New;

 PROCEDURE Broadcast* ( VAR m : OS.Message );
 VAR v : Viewer;
 BEGIN
 v := viewers;
 WHILE v # NIL DO
  v.Handle ( m );
  v := v.next
 END
 END Broadcast;

 PROCEDURE Close*;
 VAR x, y : INTEGER;
  buttons : SET;
  v : Viewer;
 BEGIN
 OS.GetMouse ( buttons, x, y );
 v := ViewerAt ( y );
 v.Close
 END Close;

 PROCEDURE Copy*;
 VAR v : Viewer;
  x, y : INTEGER;
  buttons : SET;
 BEGIN
 OS.GetMouse ( buttons, x, y );
 v := ViewerAt ( y );
 v := New ( v.menu.Copy (). v.cont.Copy ())
 END Copy;

 PROCEDURE Init;
 VAR f : OS.Font;
 BEGIN
 viewers := NIL;
 focus := NIL;
 f := OS.DefaultFont ();
 barH := f.height + 2;
 minH := barH + 2;
 END Init;

BEGIN (* Viewers0 *)
 Init
END Viewers0.

MODULE AsciiTexts;
 IMPORT OS, Viewers0;

 CONST minBufLen = 32;

 TYPE
 Buffer = POINTER TO ARRAY OF CHAR;
 Text* = POINTER TO TextDesc;
 TextDesc* = RECORD ( OS.ObjectDesc )
  Len- : LONGINT; (* text length *)
  pos- : LONGINT; (* read/write position *)
  buf : Buffer; (* text buffer *)
  gap : LONGINT (* index of first byte in gap *)
 END;

 NotifyInsMsg* = RECORD ( OS.Message )
  t* : Text;
  beg*, end* : LONGINT
 END;

 NotifyDelMsg* = RECORD ( OS.Message )
  t* : Text;
  beg*, end* : LONGINT
 END;

 PROCEDURE ( t : Text ) MoveGap ( to : LONGINT );
 VAR n, gapLen : LONGINT;
 BEGIN
 n := ABS ( to - t.gap );
 gapLen := LEN ( t.buf^ ) - t.len;
 IF to > t.gap THEN
  OS.Move ( t.buf^, t.gap + gapLen, t.buf^, t.gap, n )
 ELSIF to < t.gap THEN
  OS.Move ( t.buf^, t.gap - n, t.buf^, t.gap + gapLen - n, n )
 END;
 t.gap := to
 END MoveGap;

 PROCEDURE ( t : Text ) Grow ( size : LONGINT );
 VAR bufLen : LONGINT; old : Buffer;
 BEGIN
 bufLen := LEN ( t.buf^ );
 IF size > bufLen THEN
  t.MoveGap ( t.len );
  WHILE bufLen < size DO
  bufLen := 2 * bufLen
  END;
  old := t.buf;
  NEW ( t.buf, bufLen );
  OS.Move ( old^, 0, t.buf^, 0, t.len )
 END
 END Grow;

 PROCEDURE ( t : Text ) Shrink;
 VAR bufLen : LONGINT;
  old : Buffer;
 BEGIN
 bufLen := LEN ( t.buf^ );
 t.MoveGap ( t.len );
 WHILE ( bufLen >= 2 * t.len ) & ( bufLen > minBufLen ) DO
  bufLen := bufLen DIV 2
 END;
 old := t.buf;
 NEW( t.buf, bufLen );
 OS.Move( old^, 0, t.buf^, 0, t.len )
 END Shrink;

 PROCEDURE ( t : Text ) Clear*;
 BEGIN
 NEW( t.buf, minBufLen );
 t.gap := 0;
 t.pos := 0;
 t.len := 0
 END Clear;

 PROCEDURE ( t : Text ) Insert* ( at : LONGINT; t1 : Text; 
				  beg, end : LONGINT );
 VAR len : LONGINT;
  rn : NotifylnsMsg; t0: Text;
 BEGIN
 IF t = t1 THEN
  NEW ( t0 );
  t0.Clear;
  t0.Insert ( 0, t1, beg, end );
  t.Insert( at, t0, 0, t0.len )
 ELSE
  len := end - beg;
  IF t.len + len > LEN ( t.buf^ ) THEN
  t.Grow ( t.len + len )
  END;
  t.MoveGap ( at );
  t1.MoveGap ( end );
  OS.Move ( t1.buf^, beg, t.buf^, t.gap, len );
  INC ( t.gap, len );
  INC ( t.len, len );
  m.t := t;
  m.beg := at;
  m.end := at + len;
  Viewers0.Broadcast ( m )
 END
 END Insert;

 PROCEDURE ( t : Text ) Delete* ( beg, end : LONGINT );
 VAR rn : NotifyDelMsg;
 BEGIN
 t.MoveGap ( end );
 t.gap := beg;
 DEC ( t.len, end - beg );
 IF ( t.len * 2 < LEN ( t.buf^ )) & ( LEN ( t.buf^ ) > minBufLen ) THEN
  t.Shrink
 END;
 m.t := t;
 m.beg := beg;
 m.end := end;
 Viewers0.Broadcast ( m )
 END Delete;

 PROCEDURE ( t : Text ) SetPos* ( pos : LONGINT );
 BEGIN
 t.pos := pos
 END SetPos;

 PROCEDURE ( t : Text ) Read* ( VAR ch : CHAR );
 VAR i : LONGINT;
 BEGIN
 i := t.pos;
 IF t.pos >= t.gap THEN
  INC ( i, LEN ( t.buf^ ) - t.len )
 END;
 IF t.pos < t.len THEN
  ch := t.buf [ i ];
  INC ( t.pos )
 ELSE
  ch := 0X
 END
 END Read;

 PROCEDURE ( t : Text ) Write* ( ch : CHAR );
 VAR rn : NotifyInsMsg;
 BEGIN
 IF t.len = LEN ( t.buf^ ) THEN
  t.Grow ( t.len + 1 )
 END;
 IF t.pos # t.gap THEN
  t.MoveGap ( t.pos )
 END;
 t.buf [ t.gap ] := ch;
 INC ( t.gap );
 INC ( t.pos );
 INC ( t.len );
 m.t := t;
 m.beg := t.gap - 1;
 m.end := t.gap;
 Viewers0.Broadcast ( m )
 END Write;

 PROCEDURE ( t : Text ) Load* ( VAR r : OS.Rider );
 VAR len : LONGINT;
 BEGIN
 t.Clear;
 r.ReadLInt ( len );
 t.Grow ( len );
 r.ReadChars ( t.buf^, len);
 t.gap := len;
 t.len := len
 END Load;

 PROCEDURE ( t : Text) Store* ( VAR r : OS.Rider );
 BEGIN
 t.MoveGap ( t.len );
 r.WriteLInt ( t.len );
 r.WriteChars ( t.buf^, t.len )
 END Store;

END AsciiTexts.

MODULE Texts0;
 IMPORT OS, AsciiTexts, Viewers0;

 CONST ELEM = 1CX;

 TYPE
 Element* = POINTER TO ElemDesc;
 Attribute* = POINTER TO AttrDesc;

 Text* = POINTER TO TextDesc;
 TextDesc* = RECORD ( AsciiTexts.TextDesc )
  attr- : Attribute; (* attributes of previously read character *)
  firstAttr : Attribute; (* to attribute first (first node is dummy) *)
  attrRes t: LONGINT (* unread bytes in current attribute segment *)
 END;

 AttrDesc* = RECORD
  len : LONGINT; (* length of attribute segment *)
  fnt- : OS.Font; (* font of this attribute segment *)
  elem- : Element; (* pointer to element descriptor or NIL *)
  next : Attribute
 END;

 ElemDesc* = RECORD ( OS.ObjectDesc )
  w*, h* : INTEGER; (* width and height in pixels *)
  dsc* : INTEGER (* descender (part under the base fine) *)
 END;

 NotifyInsMsg* = AsciiTexts.NotifyInsMsg;
 NotifyDelMsg* = AsciiTexts.NotityDelMsg;

 NotifyReplMsg* = RECORD ( OS.Message )
  t* : Text;
  beg*, end* : LONGINT
 END;

 PROCEDURE ( e : Element ) Draw* ( x, y : INTEGER );
 END Draw;

 PROCEDURE ( e : Element ) HandleMouse* ( f : OS.Object; x, y : INTEGER );
 END HandleMouse;

 PROCEDURE ( e : Element ) Copy* () : Element;
 END Copy;

 PROCEDURE ( e : Element ) Load* ( VAR r : OS.Rider );
 BEGIN
 r.ReadInt ( e.w );
 r.ReadInt ( e.h );
 r.ReadInt ( e.dsc )
 END Load;

 PROCEDURE ( e : Element ) Store* ( VAR r : OS.Rider );
 BEGIN
 r.WriteInt ( e.w );
 r.WriteInt ( e.h );
 r.WriteInt ( e.dsc )
 END Store;

 PROCEDURE ( t : Text ) Split ( pos : LONGINT; VAR prev : Attribute );
 VAR a, b : Attribute;
 BEGIN
 a := t.firstAttr;
 WHILE ( a # NIL ) & ( pos >= a.len ) DO
  DEC ( pos, a.len );
  prev := a;
  a := a.next
 END;
 IF ( a # NIL ) & ( pos > 0 ) THEN
  NEW ( b );
  b.elem := a.elem;
  b.fnt := a.fnt;
  b.len := a.len - pos;
  a.len := pos;
  b.next := a.next;
  a.next := b;
  prev := a
 END
 END Split;

 PROCEDURE ( t : Text ) Merge ( a : Attribute );
 VAR b : Attribute;
 BEGIN
 b := a.next;
 IF ( b # NIL ) & ( a.fnt = b.fnt ) & ( a.len > 0 ) & 
   ( a.elem = NIL ) & ( b.elem = NIL ) THEN
  INC ( a.len, b.len );
  a.next := b.next
 END
 END Merge;

 PROCEDURE ( t : Text ) Insert* ( at : LONGINT; t1 : AsciiTexts.Text; 
				  beg, end : LONGINT );
 VAR a, b, c, d, i, j, k : Attribute;
  t0 : Text;
 BEGIN
 IF t = t1 THEN
  NEW(t0);
  t0.Clear;
  t0.Insert ( 0, t1, beg, end );
  t.Insert ( at, t0, 0, t0.len )
 ELSE
  WITH t1 : Text DO
  t1.Split ( beg, a );
  t1.Split ( end, b );
  t.Split ( at, c );
  d := c.next;
  i := a;
  j := c;
  WHILE i # b DO
   i := i.next;
   NEW ( k );
   k^ := i^;
   IF i.elem # NIL THEN
   k.elem := i.elem.Copy()
   END;
   j.next := k;
   j := k
  END;
  j.next := d;
  t1.Merge ( b );
  t1.Merge ( a );
  t.Merge ( j );
  t.Merge ( c );
  t.Insert^ ( at, t1 , beg, end )
  END
 END
 END Insert;

 PROCEDURE ( t : Text ) Delete* ( beg, end : LONGINT );
 VAR a, b : Attribute;
 BEGIN
 t.Split ( beg, a );
 t.Split ( end, b );
 a.next := b.next;
 t.Merge ( a );
 t.Delete^ ( beg, end )
 END Delete;

 PROCEDURE ( t : Text ) SetPos* ( pos : LONGINT );
 VAR prev, a: Attribute;
 BEGIN
 t.SetPos^ ( pos );
 a := t.firstAttr;
 WHILE ( a # NIL ) & ( pos >= a.len ) DO
  DEC ( pos, a.len );
  prev := a;
  a := a.next
 END;
 IF ( a = NIL ) OR ( pos = 0 ) THEN
  t.attr := prev;
  t.attrRest := 0
 ELSE
  t.attr := a;
  t.attrRest := a.len - pos
 END
 END SetPos;

 PROCEDURE ( t : Text ) Read* ( VAR ch: CHAR );
 BEGIN
 t.Read^ ( ch );
 IF ( t.attrRest = 0 ) & ( t.attr.next # NIL ) THEN
  t.attr := t.attr.next;
  t.attrRest := t.attr.len
 END;
 DEC ( t.attrRest )
 END Read;

 PROCEDURE ( t : Text ) Write* ( ch : CHAR );
 VAR a, prev : Attribute;
  at : LONGINT;
 BEGIN
 a := t.firstAttr;
 at := t.pos;
 WHILE ( a # NIL ) & ( at >= a.len ) DO
  DEC ( at, a.len );
  prev := a;
  a := a.next
 END;
 IF ( a = NIL ) OR ( at = 0 ) THEN (* insert at end of attribute segment *)
  IF ( prev = t.firstAttr ) OR ( prev.elem # NIL ) THEN
  NEW ( a );
  a.elem := NIL;
  a.fnt := prev.fnt;
  a.len := 1;
  a.next := prev.next;
  prev.next := a;
  t.Merge( a )
  ELSE
  INC ( prev.len )
  END
 ELSE
  INC ( a.len )
 END;
 t.Write^ ( ch )
 END Write;

 PROCEDURE ( t : Text ) ReadNextElem* ( VAR e : Element );
 VAR pos : LONGINT;
  a : Attribute;
 BEGIN
 pos := t.pos + t.attrRest;
 a := t.attr.next;
 WHILE ( a # NIL ) & ( a.elem = NIL ) DO
  pos := pos + a.len;
  a := a.next
 END;
 IF a # NIL THEN
  e := a.elem;
  t.SetPos( pos + 1 )
 ELSE
  e := NIL;
  t.SetPos ( t.len )
 END
 END ReadNextElem;

 PROCEDURE ( t : Text ) WriteElem* ( e : Element );
 VAR x, y : Attribute;
  m : NotifyReplMsg;
 BEGIN
 t.Write ( ELEM );
 t.Split ( t.pos - 1, x);
 t.Split ( t.pos, y );
 y.elem := e;
 m.t := t;
 m.beg := t.pos - 1;
 m.end := t.pos;
 Viewers0.Broadcast( m )
 END WriteElem;

 PROCEDURE ( t : Text ) ElemPos* ( e : Element ) : LONGINT;
 VAR pos : LONGINT;
  a: Attribute;
 BEGIN
 a := t.firstAttr;
 pos := 0;
 WHILE ( a # NIL ) & ( a.elem # e ) DO
  pos := pos + a.len;
  a := a.next
 END;
 RETURN pos
 END ElemPos;

 PROCEDURE ( t : Text ) ChangeFont* ( beg, end: LONGINT; fnt : OS.Font );
 VAR a, b : Attribute;
 m : NotifyReplMsg;

 PROCEDURE Change( a : Attribute );
 BEGIN
  a.fnt := fnt;
  IF a # b THEN
  Change ( a.next )
  END;
  t.Merge ( a )
 END Change;

 BEGIN
 IF end > beg THEN
  t.Split ( beg, a );
  t.Split ( end, b );
  Change ( a.next );
  t.Merge ( a );
  m.t := t;
  m.beg := beg;
  m.end := end;
  Viewers0.Broadcast ( m )
 END
 END ChangeFont;

 PROCEDURE ( t : Text ) Clear*;
 BEGIN
 t.Clear^;
 NEW ( t.firstAttr );
 t.firstAttr.elem := NIL;
 t.firstAttr.next := NIL;
 t.firstAttr.fnt := OS.DefaultFont ();
 t.firstAttr.len := 0;
 t.SetPos ( 0 )
 END Clear;

 PROCEDURE ( t : Text ) Store* ( VAR r : OS.Rider );
 VAR a : Attribute;
 BEGIN
 t.Store^ ( r );
 a := t.firstAttr.next;
 WHILE a # NIL DO
  r.WriteString ( a.fnt.name );
  r.WriteObj ( a.elem );
  r.WriteLInt ( a.len );
  a := a.next
 END;
 r.Write ( 0X ) (*empty font name terminates attribute list *)
 END Store;

 PROCEDURE ( t : Text) Load* ( VAR r : OS.Rider );
 VAR prev, a: Attribute;
  name: ARRAY 32 OF CHAR;
  x : OS.Object;
 BEGIN
 t.Load^ ( r );
 prev := t.firstAttr;
 LOOP
  r.ReadString ( name );
  IF name = "" THEN
  EXIT
  END;
  NEW ( a );
  a.fnt := OS.FontWithName ( name );
  r.ReadObj ( x );
  r.ReadLInt( a.len );
  IF x = NIL THEN
  a.elem := NIL
  ELSE
  a.elem := x ( Element )
  END;
  prev.next := a;
  prev := a
 END;
 prev.next := NIL
 END Load;

END Texts0.

MODULE TextFrames0;
 IMPORT OS, Viewers0, Texts0;

 CONST
 EOL = 0DX; (* end of line character *)
 DEL = 7FX; (* delete character *)
 scrollW = 12; (* width of scroll bat *)

 TYPE
 Line = POINTER TO LineDesc;
 LineDesc = RECORD
  len, wid, asc, dsc : INTEGER; (* length, width, ascender, descendet *)
  eol : BOOLEAN;   (* TRUE if line is terminated with EOL *)
  next: Line
 END;

 Position* = RECORD (* position of a character c on the screen*)
  x-, y-, dx- : INTEGER; (* (x,y) = left point on base line; 
			   dx = width of c *)
  org-, pos- : LONGINT; (* origin of line containing c; text position of c *)
  L : Line (* line containing c *)
 END;

 Frame* = POINTER TO FrameDesc;
 FrameDesc* = RECORD ( Viewers0.FrameDesc )
  text* : Texts0.Text;
  org- : LONGINT;   (* index of first character in the frame *)
  caret- : Position;  (* caret; visible if caret.pos >= 0 *)
  selBeg-, selEnd- : Position; (* selection; visible if selBeg.pos >= 0 *)
  seiTime : LONGINT;  (* time stamp of selection *)
  lsp : INTEGER;   (* space between lines *)
  margin : INTEGER;  (* space between frame border and text *)
  lines : Line   (* list of lines in frame (first line in dummy) *)
 END;

 SelectionMsg = RECORD ( OS.Message )
  f : Frame
 END;

 VAR
 cmdFrame- : Frame; (* frame containing the most recent command *)
 cmdPos- : LONGINT; (*text position after the most recent command*)

 PROCEDURE GetMetric ( at : Texts0.Attribute; 
 ch : CHAR; VAR dx, x, y, asc, dsc : INTEGER; VAR pat : OS.Pattern);
 VAR w, h : INTEGER;
 BEGIN
 IF at.elem = NIL THEN
  OS.GetCharMetric ( at.fnt, ch, dx, x, y, w, h, pat );
  asc := at.fnt.maxY;
  dsc := - at.fnt.minY
 ELSE
  dx := at.elem.w;
  x := 0;
  y := 0;
  dsc := at.elem.dsc;
  asc := at.elem.h - dsc
 END
 END GetMetric;

 PROCEDURE MeasureLine ( t : Texts0.Text; VAR L : Line);
 VAR ch : CHAR;
 dx, x, y, asc, dsc : INTEGER;
 pat : OS.Pattern;
 BEGIN
 L.len := 0;
 L.wid := 0;
 L.asc := 0;
 L.dsc := 0;
 ch := " ";
 WHILE ( ch # EOL ) & ( t.pos < t.len ) DO
  t.Read ( ch );
  INC ( L.len );
  GetMetric ( t.attr, ch, dx, x, y, asc, dsc, pat );
  INC ( L.wid, dx );
  IF asc > L.asc THEN
  L.asc := asc
  END;
  IF dsc > L.dsc THEN
  L.dsc := dsc
  END
 END;
 L.eol := ch = EOL
 END MeasureLine;

 PROCEDURE DrawLine ( t : Texts0.Text; len, left, right, base : INTEGER );
 VAR ch : CHAR; dx, X, y, w, h : INTEGER;
  pat : OS.Pattern;
 BEGIN
 WHILE len > 0 DO
  t.Read ( ch );
  DEC ( len );
  IF t.attr.elem = NIL THEN
  OS.GetCharMetric ( t.attr.fnt, ch, dx, x, y, w, h, pat );
  IF left + dx < right THEN
   OS.DrawPattern ( pat, left + x, base + y )
  END
  ELSE
  dx := t.attr.elem.w;
  IF left + dx < right THEN
   t.attr.elem.Draw ( left, base )
  END
  END;
  INC ( left, dx )
 END
 END DrawLine;

 PROCEDURE ( f : Frame ) FlipCaret;
 BEGIN
 OS.DrawPattern ( OS.Caret, f.caret.x, f.caret.y - 10 )
 END FlipCaret;

 PROCEDURE ( f : Frame) FlipSelection ( a, b : Position );
 VAR x, y : INTEGER;
  L : Line;
 BEGIN
 L := a.L;
 x := a.x;
 y := a.y - L.dsc;
 WHILE L # b.L DO
  OS.InvertBlock ( x, y, f.x + f.w - x, L.asc + L.dsc );
  L := L.next;
  x := f.x + scrolIW + f.margin;
  y := y - f.lsp - L.asc - L.dsc
 END;
 OS.InvertBlock ( x, y, b.x - x, L.asc + L.dsc )
 END FlipSelection;

 PROCEDURE ( f : Frame ) RedrawFrom ( top : INTEGER );
 VAR t : Texts0.Text;
  L, L0 : Line;
  y: INTEGER;
  org: LONGINT;
 BEGIN
 (* ----- find first line to be redrawn *)
 y := f.y + f.h - f.margin;
 org := f.org;
 L0 := f.lines;
 L := L0.next;
 WHILE ( L # f.lines ) & ( y - L.asc - L.dsc >= top ) DO
  DEC ( y, L.asc + L.dsc + f.lsp );
  org := org + L.len;
  L0 := L;
  L := L.next
 END;
 IF y > top THEN
  top := y
 END;
 OS.FadeCursor;
 OS.EraseBlock ( f.x, f.y, f.w, top - f.y );
 IF f.margin > 0 THEN (* draw scroll bar *)
  OS.InvertBlock ( f.x + scrollW, f.y, 1 , top - f.y )
 END;
 (* ----- redraw lines and rebuild line descriptors;
 L0 is last valid line descriptor *)
 t := f.text;
 LOOP
  NEW ( L );
  t.SetPos ( org );
  MeasureLine ( t, L );
  IF ( L.len = 0 ) OR ( y - L.asc - L.dsc < f.y + f.margin ) THEN
  EXIT
  END;
  t.SetPos ( org );
  DrawLine ( t, L.len, f.x + scrollW + f.margin, f.x + f.w - f.margin, 
	   y - L.asc );
  org := org + L.len;
  DEC ( y, L.asc + L.dsc + f.lsp);
  L0.next := L;
  L0 := L;
  IF t.pos >= t.len THEN
  EXIT
  END
 END;
 L0.next := f.lines
 END RedrawFrom;

 PROCEDURE ( f : Frame ) GetPointPos ( x0, y0 : INTEGER; VAR p : Position );
 VAR t : Texts0.Text;
  ch: CHAR;
  L: Line;
  dx, x, y, asc, dsc: INTEGER;
  pat: OS.Pattern;
 BEGIN
 (* ----- find line containing y0 *)
 L := f.lines.next;
 p.y := f.y + f.h - f.margin;
 p.org := f.org;
 WHILE ( L # f.lines ) & ( y0 < p.y - L.asc - L.dsc - f.lsp ) & L.eol DO
  DEC ( p.y, L.asc + L.dsc + f.lsp );
  p.org := p.org + L.len;
  L := L.next
 END;
 DEC ( p.y, L.asc );
 (* ----- find character containing x0 *)
 p.x := f.x + scrollW + f.margin;
 p.L := L;
 p.pos := p.org;
 t := f.text;
 t.SetPos ( p.pos );
 LOOP
  IF p.pos >= t.len THEN
  p.dx := 0;
  EXIT
  END;
  t.Read ( ch );
  GetMetric ( t.attr, ch, dx, x, y, asc, dsc, pat );
  IF ( ch = EOL ) OR ( p.x + dx > x0 ) THEN
  p.dx := dx;
  EXIT
  ELSE
  INC ( p.pos );
  INC ( p.x, dx )
  END;
 END
 END GetPointPos;

 PROCEDURE ( f : Frame ) GetCharPos ( pos : LONGINT; VAR p : Position );
 VAR t : Texts0.Text;
  ch : CHAR;
  L : Line;
  dx, x, y, asc, dsc : INTEGER;
  pat : OS.Pattern;
  i : LONGINT;
 BEGIN
 (* ----- find line containing pos *)
 L := f.lines.next;
 p.y := f.y + f.h - f.margin;
 p.org := f.org;
 p.pos := pos;
 WHILE ( L # f.lines ) & ( pos >= p.org + L.len ) & L.eol DO
  p.org := p.org + L.len;
  DEC ( p.y, L.asc + L.dsc + f.lsp );
  L := L.next
 END;
 DEC ( p.y, L.asc );
 p.L := L;
 (* ----- find character at pos *)
 p.x := f.x + scrollW + f.margin;
 t := f.text;
 t.SetPos ( p.org );
 FOR i := 1 TO p.pos - p.org DO
  t.Read ( ch ); GetMetric ( t.attr, ch, dx, x, y, asc, dsc, pat );
  INC ( p.x, dx )
 END;
 IF t.pos >= t.len THEN
  p.dx := 0
 ELSE
  t.Read ( ch );
  GetMetric ( t.attr, ch, p.dx, x, y, asc, dsc, pat )
 END
 END GetCharPos;

 PROCEDURE ( f : Frame ) CallCommand;
 VAR x, y, i : INTEGER;
  buttons : SET;
  p : Position;
  t : Texts0.Text;
  ch : CHAR;
  cmd : ARRAY 64 OF CHAR;
 BEGIN
 REPEAT
  OS.GetMouse ( buttons, x, y )
 UNTIL buttons = {};
 f.GetPointPos ( x, y, p );
 t := f.text;
 t.SetPos ( p.org );
 t.Read ( ch );
 REPEAT
  WHILE ( t.pos < t.len ) & ( ch # EOL ) & (( CAP ( ch ) < "A" ) 
  OR ( CAP ( ch ) > "Z" )) DO
  t.Read(ch)
  END;
  i := 0;
  WHILE ( CAP ( ch ) >= "A" ) & ( CAP ( ch ) <= "Z" ) 
  OR ( ch >= "0" ) & ( ch <= "9" ) OR ( ch = "." ) DO
  cmd [ i ] := ch;
  INC ( i );
  t.Read ( ch )
  END;
  cmd [ i ] := 0X;
 UNTIL ( t.pos >= t.len ) OR ( ch = EOL ) OR ( t.pos > p.pos );
 cmdFrame := f;
 cmdPos := t.pos;
 OS.Call ( cmd )
 END CallCommand;

 PROCEDURE ( f : Frame ) RemoveCaret*;
 BEGIN
 IF f.caret.pos >= 0 THEN
  f.FlipCaret;
  f.caret.pos := - 1
 END
 END RemoveCaret;

 PROCEDURE ( f : Frame ) SetCaret* ( pos : LONGINT );
 VAR p : Position;
 BEGIN
 IF pos < O THEN
  pos := O
 ELSIF pos > f.text.len THEN
  pos := f.text.len
 END;
 f.SetFocus;
 f.GetCharPos ( pos, p );
 IF p.x < f.x + f.w - f.margin THEN
  f.caret := p;
  f.FlipCaret
 END
 END SetCaret;

 PROCEDURE ( f : Frame) RemoveSelection*;
 BEGIN
 IF f.selBeg.pos >= O THEN
  f.FlipSelection ( f.selBeg, f.selEnd);
  f.selBeg.pos := - 1
 END
 END RemoveSelection;

 PROCEDURE ( f : Frame ) SetSelection* ( from, to : LONGINT );
 BEGIN
 f.RemoveSelection;
 f.GetCharPos ( from, f.selBeg );
 f.GetCharPos ( to, f.selEnd );
 f.FlipSelection ( f.selBeg, f.selEnd);
 f.selTime := OS.Time ()
 END SetSelection;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Defocus*;
 BEGIN
 f.RemoveCaret;
 f.Defocus^
 END Defocus;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Neutralize*;
 BEGIN
 f.RemoveCaret;
 f.RemoveSelection
 END Neutralize;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Draw*;
 BEGIN
 f.RedrawFrom ( f.y + f.h )
 END Draw;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Modify* ( dy : INTEGER);
 VAR y : INTEGER;
 BEGIN
 y := f.y;
 f.Modify^ ( dy );
 IF y > f.y THEN
  f.RedrawFrom ( y )
 ELSE
  f.RedrawFrom ( f.y )
 END
 END Modify;

 PROCEDURE ( f : Frame ) HandleMouse* ( x, y : INTEGER; buttons : SET );
 VAR p : Position;
  b : SET;
  t : Texts0.Text;
  ch : CHAR;
  f1 : Frame;
 BEGIN
 f.HandleMouse^ ( x, y, buttons );
 t := f.text;
 IF ( x < f.x + scrollW ) & ( buttons # {} ) 
 THEN (* handle click in scroll bar *)
  REPEAT
  OS.GetMouse ( b, x, y );
  buttons := buttons + b
  UNTIL b = {};
  f.Neutralize;
  IF OS.left IN buttons THEN
  f.GetPointPos ( x, y, p );
  f.org := p.org
  ELSIF OS.right IN buttons THEN
  f.org := O
  ELSIF OS.middle IN buttons THEN
  t.SetPos (( f.y + f.h - y ) * f.text.len DIV f.h );
  REPEAT
   t.Read ( ch )
  UNTIL ( ch = EOL ) OR ( t.pos >= t.len );
  f.org := t.pos
  END;
  f.RedrawFrom ( f.y + f.h )
 ELSE (* handle click in text area *)
  f.GetPointPos ( x, y, p );
  IF OS.left IN buttons THEN
  IF p.pos # f.caret.pos THEN
   f.SetCaret ( p.pos )
  END
  ELSIF OS.middle IN buttons THEN
  t.SetPos ( p.pos );
  t.Read ( ch );
  IF t.attr.elem = NIL THEN
   f.CallCommand
  ELSE
   t.attr.elem.HandleMouse ( f, x, y )
  END
  ELSIF OS.right IN buttons THEN
  f.RemoveSelection;
  f.selBeg := p;
  f.selEnd := p;
  f.selTime := OS.Time ();
  LOOP
   OS.GetMouse ( b, x, y );
   buttons := buttons + b;
   IF b = {} THEN
   EXIT
   END;
   OS.DrawCursor ( x, y );
   f.GetPointPos ( x, y, p );
   IF p.pos < f.selBeg.pos THEN
   p := f.selBeg
   END;
   IF p.pos < t.len THEN
   INC ( p.pos );
   INC ( p.x, p.dx )
   END;
   IF p.pos # f.selEnd.pos THEN
   IF p.pos > f.selEnd.pos THEN
    f.FlipSelection ( f.selEnd, p )
   ELSE
    f.FlipSelection ( p, f.selEnd )
   END;
   f.selEnd := p
   END
  END;
  (* ----- check for right-left or right-middle click *)
  IF OS.left IN buttons THEN
   t.Delete ( f.selBeg.pos, f.selEnd.pos )
  ELSIF ( OS.middle IN buttons ) & ( Viewers0.focus # NIL ) 
	& ( Viewers0.focus IS Frame ) THEN
   f1 := Viewers0.focus ( Frame );
   IF f1.caret.pos >= O THEN
   f1.text.Insert ( f1.caret.pos, t, f.selBeg.pos, f.selEnd.pos )
   END
  END
  END
 END
 END HandleMouse;

 PROCEDURE ( f : Frame) HandleKey* ( ch : CHAR );
 VAR pos : LONGINT;
 BEGIN
 pos := f.caret.pos;
 IF pos >= O THEN
  IF ch = DEL THEN
  IF pos > O THEN
   f.text.Delete ( pos - 1, pos );
   f.SetCaret ( pos - 1 )
  END
  ELSE
  f.text.SetPos ( pos );
  f.text.Write ( ch );
  f.SetCaret ( pos + 1 )
  END
 END
 END HandleKey;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Handle* ( VAR m : OS.Message );
 VAR t : Texts0.Text;
  ch: CHAR;
  dx, x, y, asc, dsc : INTEGER;
  pat: OS.Pattern; p: Position;
 BEGIN
 t := f.text;
 WITH m : Texts0.NotifyInsMsg DO
  IF m.t = t THEN
  IF m.beg < f.org THEN
   f.org := f.org + ( m.end - m.beg )
  ELSE
   f.Neutralize;
   OS.FadeCursor;
   f.GetCharPos ( m.beg, p );
   t.SetPos ( m.beg );
   t.Read ( ch );
   GetMetric ( t.attr, ch, dx, x, y, asc, dsc, pat );
   IF ( m.end = m.beg + 1 ) & ( ch # EOL ) & ( p.L # f.lines )
	 & ( asc + dsc <= p.L.asc + p.L.dsc ) THEN
   IF p.x + dx <= f.x + f.w - f.margin THEN
    OS.CopyBlock ( p.x, p.y - p.L.dsc, f.x + f.w - f.margin - dx - p.x,
      p.L.asc + p.L.dsc, p.x + dx, p.y - p.L.dsc );
    OS.EraseBlock ( p.x, p.y - p.L.dsc, dx, p.L.asc + p.L.dsc );
    IF t.attr.elem = NIL THEN
    OS.DrawPattern ( pat, p.x + x, p.y + y )
    ELSE
    t.attr.elem.Draw ( p.x, p.y )
    END
   ELSE
    OS.EraseBlock( p.x, p.y - p.L.dsc, f.x + f.w - p.x, 
		   p.L.asc + p.L.dsc )
   END;
   INC ( p.L.len );
   INC ( p.L.wid, dx )
   ELSE
   f.RedrawFrom ( p.y + p.L.asc )
   END
  END
  END
 | m : Texts0.NotifyDelMsg DO
  IF m.t = t THEN
  IF m.end <= f.org THEN
   f.org := f.org - ( m.end - m.beg )
  ELSE
   f.Neutralize;
   IF m.beg < f.org THEN
   f.org := m.beg;
   f.RedrawFrom ( f.y + f.h )
   ELSE
   f.GetCharPos ( m.beg, p );
   f.RedrawFrom ( p.y + p.L.asc )
   END
  END
  END
 | m : Texts0.NotifyReplMsg DO
  IF ( m.t = t ) & ( m.end > f.org ) THEN
  f.Neutralize;
  IF m.beg < f.org THEN
   m.beg := f.org
  END;
  f.GetCharPos ( m.beg, p );
  f.RedrawFrom ( p.y + p.L.asc )
  END
 | m: SelectionMsg DO
  IF ( f.selBeg.pos >= 0 ) & (( m.f = NIL ) OR 
  ( m.f.selTime < f.selTime )) THEN
  m.f := f
  END
 ELSE
 END
 END Handle;

 PROCEDURE New* ( t : Texts0.Text ) : Frame;
 VAR f : Frame;
  fnt : OS.Font;
 BEGIN
 NEW ( f );
 f.text := t;
 f.org := 0;
 f.caret.pos := - 1;
 f.selBeg.pos := - 1;
 f.lsp := 2;
 f.margin := 5;
 NEW ( f.lines );
 f.lines.next := f.lines;
 fnt := OS.DefaultFont ();
 f.lines.asc := fnt.maxY;
 f.lines.dsc := - fnt.minY;
 f.lines.len := 0;
 RETURN f
 END New;

 PROCEDURE NewMenu* ( name, menu : ARRAY OF CHAR ) : Frame;
 VAR t : Texts0.Text;
  f : Frame;
  i : INTEGER;
 BEGIN
 NEW ( t );
 t.Clear;
 i := 0;
 WHILE name [ i ] # 0X DO t.Write ( name [ i ] );
  INC(i)
 END;
 t.Write ( " " );
 t.Write ( "|" );
 t.Write ( " " );
 i := 0;
 WHILE menu [ i ] # 0X DO
  t.Write ( menu [ i ] );
  INC ( i )
 END;
 f := New ( t );
 f.margin := 0;
 RETURN f
 END NewMenu;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Copy* (): Viewers0.Frame;
 VAR f1 : Frame;
 BEGIN
 f1 := New ( f.text );
 f1.margin := f.margin;
 RETURN f1
 END Copy;

 PROCEDURE GetSelection* ( VAR f : Frame );
 VAR m : SelectionMsg;
 BEGIN
 m.f := NIL;
 Viewers0.Broadcast ( m );
 f := m.f
 END GetSelection;

END TextFrames0.

MODULE Edit0;
 IMPORT OS, IO, TextFrames0, Texts0, Viewers0;

 PROCEDURE Open*;
 VAR s : IO.Scanner;
  t : Texts0.Text;
  menu, cont : TextFrames0.Frame;
  v : Viewers0.Viewer;
  f : OS.File;
  r : OS.Rider;
 BEGIN
 s.SetToParameters;
 s.Read;
 IF s.class = IO.name THEN
  menu := TextFrames0.NewMenu ( s.str, 
			    "Viewers0.Close Viewers0.Copy Edit0.Store" );
  NEW( t );
  f := OS.OldFile ( s.str );
  IF f = NIL THEN
  t.Clear
  ELSE
  OS.InitRider ( r );
  r.Set ( f, 0 );
  t.Load ( r )
  END;
  cont := TextFrames0.New ( t );
  v := Viewers0.New ( menu, cont )
 END
 END Open;

 PROCEDURE Store*;
 VAR v : Viewers0.Viewer;
  s : IO.Scanner;
  f : OS.File;
  r : OS.Rider;
 BEGIN
 v := Viewers0.ViewerAt ( TextFrames0.cmdFrame.y );
 s.Set ( v.menu ( TextFrames0.Frame ).text, 0 );
 s.Read; (* read viewer name*)
 IF s.class = IO.name THEN
  v.Neutralize;
  f := OS.NewFile ( s.str );
  OS.InitRider ( r );
  r.Set ( f, 0 );
  v.cont ( TextFrames0.Frame ).text.Store ( r );
  OS.Register ( f )
 END
 END Store;

 PROCEOURE ChangeFont*;
 VAR s : IO.Scanner;
  f : TextFrames0.Frame;
 BEGIN
 s.SetToParameters;
 s.Read;
 TextFrames0.GetSelection ( f );
 IF ( f # NIL ) & ( s.class = IO.name ) THEN
  f.text.ChangeFont ( f.selBeg.pos, f.selEnd.pos, OS.FontWithName ( s.str ))
 END
 END ChangeFont;
END Edit0.

MODULE Shapes0;
 IMPORT OS, Viewers0;

 TYPE
 Shape* = POINTER TO ShapeDesc;
 ShapeDesc* = RECORD ( OS.ObjectDesc )
  selected* : BOOLEAN; (* TRUE: shape is selected *)
  next : Shape
 END;

 Graphic* = POINTER TO GraphicDesc;
 GraphicDesc* = RECORD
  shapes* : Shape
 END;

 NotifyChangeMsg* = RECORD ( OS.Message )
  g* : Graphic
 END;

 VAR
 curShape* : ARRAY 32 OF CHAR; (* name of current shape type *)

 PROCEDURE ( s : Shape ) SetBox* ( x. y. w. h : INTEGER );
 BEGIN
 s.selected := FALSE;
 END SetBox;

 PROCEDURE ( s : Shape ) Draw* ( f : Viewers0.Frame );
 END Draw;

 PROCEDURE ( s : Shape ) Move* ( dx, dy: INTEGER );
 END Move;

 PROCEDURE ( s : Shape ) SetSelection* ( x, y, w, h : INTEGER );
 END SetSelection;

 PROCEDURE ( s : Shape ) Neutralize*;
 BEGIN
 s.selected := FALSE
 END Neutralize;

 PROCEDURE ( s : Shape ) GetBox* ( VAR x, y, w, h : INTEGER );
 END GetBox;

 PROCEDURE ( s : Shape ) Copy* () : Shape;
 END Copy;

 PROCEDURE InitGraphic* ( VAR g : Graphic );
 BEGIN
 g.shapes := NIL
 END InitGraphic;

 PROCEDURE ( g : Graphic ) Insert* ( s : Shape );
 VAR msg : NotifyChangeMsg;
 BEGIN
 s.next := g.shapes;
 g.shapes := s;
 msg.g := g;
 Viewers0.Broadcast ( msg )
 END Insert;

 PROCEDURE ( g : Graphic ) DeleteSelected*;
 VAR s, s0 : Shape;
  msg : NotifyChangeMsg;
 BEGIN
 s := g.shapes;
 s0 := NIL;
 WHILE s # NIL DO
  IF s.selected THEN
  IF s0 = NIL THEN
   g.shapes := s.next
  ELSE
   s0.next := s.next
  END
  ELSE
  s0 := s
  END;
  s := s.next
 END;
 msg.g := g;
 Viewers0.Broadcast ( msg )
 END DeleteSelected;

 PROCEDURE ( g : Graphic) MoveSelected* ( dx, dy : INTEGER );
 VAR s : Shape;
  msg : NotifyChangeMsg;
 BEGIN
 s := g.shapes;
 WHILE s # NIL DO
  IF s.selected THEN
  s.Move ( dx, dy )
  END;
  s := s.next
 END;
 msg.g := g;
 Viewers0.Broadcast ( msg )
 END MoveSelected;

 PROCEDURE ( g : Graphic ) Draw* ( f : Viewers0.Frame );
 VAR s : Shape;
 BEGIN
 s := g.shapes;
 WHILE.s # NIL DO
  s.Draw ( f );
  s := s.next
 END
 END Draw;

 PROCEDURE ( g : Graphic) Neutralize*;
 VAR s : Shape;
  msg : NotifyChangeMsg;
  changed : BOOLEAN;
 BEGIN
 s := g.shapes;
 changed := FALSE;
 WHILE s # NIL DO
  changed := changed OR s.selected;
  s.Neutralize;
  s := s.next
 END;
 IF changed THEN
  msg.g := g;
  Viewers0.Broadcast ( msg )
 END
 END Neutralize;

 PROCEDURE ( g : Graphic ) SetSelection* ( x, y, w, h : INTEGER );
 VAR s : Shape;
  msg : NotifyChangeMsg;
 BEGIN
 s := g.shapes;
 WHILE s # NIL DO s.SetSelection ( x, y, w, h );
  s := s.next
 END;
 msg.g := g;
 Viewers0.Broadcast ( msg )
 END SetSelection;

 PROCEDURE ( g : Graphic ) GetBox* ( VAR x, y, w, h : INTEGER );
 VAR x0, y0, w0, h0: INTEGER; s: Shape;
 BEGIN
 x := 0; y := 0; w := 12; h := 12;
 s := g.shapes;
 IF s # NIL THEN
  s.GetBox ( x, y, w, h );
  s := s.next
 END;
 WHILE s # NIL DO
  s.GetBox ( x0, y0, w0, h0 );
  IF x0 < x THEN
  INC ( w, x -x0 );
  x := x0
  END;
  IF y0 < y THEN
  INC ( h, y - y0 );
  y := y0
  END;
  IF x0 + w0 > x + w THEN
  w := x0 + w0 - x
  END;
  IF y0 + h0 > y + h THEN
  h := y0 + h0 - y
  END;
  s := s.next
 END;
 END GetBox;

 PROCEDURE ( g : Graphic ) Copy* () : Graphic;
 VAR s, a, b : Shape;
  g1 : Graphic;
 BEGIN
 NEW ( g1 );
 g1.shapes := NIL;
 s := g.shapes;
 WHILE s # NIL DO
  a := s.Copy0;
  a.next := NIL;
  IF g1.shapes = NIL THEN
  g1.shapes := a
  ELSE
  b.next := a
  END;
  b := a;
  s := s.next
 END;
 RETURN g1
 END Copy;

 PROCEDURE ( g : Graphic ) Load* ( VAR r : OS.Rider );
 VAR s, last : Shape;
  x : OS.Object;
 BEGIN
 last := NIL;
 REPEAT
  r.ReadObj ( x );
  IF x = NIL THEN
  s := NIL
  ELSE
  s := x ( Shape )
  END;
  IF last = NIL THEN
  g.shapes := s
  ELSE
  last.next := s
  END;
  last := s
 UNTIL x = NIL (* terminated by a NIL shape *)
 END Load;

 PROCEDURE ( g : Graphic ) Store* ( VAR r : OS.Rider );
 VAR s : Shape;
 BEGIN
 s := g.shapes;
 WHILE s # NIL DO
  r.WriteObj ( s );
  s := s.next
 END;
 r.WriteObj ( NIL )
 END Store;

BEGIN
 curShape := ""
END Shapes0.

MODULE GraphicFrames0;
 IMPORT OS, Viewers0, Shapes0;

 TYPE
 Frame* = POINTER TO FrameDesc;
 FrameDesc* = RECORD ( Viewers0.FrameDesc )
  orgX*, orgY* : INTEGER; (* origin *)
  graphic* : Shapes0.Graphic (* shapes in this frame *)
 END;

 PROCEDURE ( f : Frame ) InvertBlock* ( x, y, w, h : INTEGER );
 BEGIN
 INC ( x, f.x + f.orgX );
 INC ( y, f.y + f.orgY );
 IF x < f.x THEN
  DEC ( w, f.x - x );
  x := f.x
 END;
 IF x + w > f.x + f.w THEN
  w := f.x + f.w - x
 END;
 IF y < f.y THEN
  DEC ( h, f.y - y );
  y := f.y
 END;
 IF y + h > f.y + f.h THEN
  h := f.y + f.h - y
 END;
 IF ( w > 0 ) & ( h > 0 ) THEN
  OS.InvertBlock ( x, y, w, h )
 END
 END InvertBlock;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Draw*;
 BEGIN
 OS.FadeCursor;
 OS.EraseBlock ( f.x, f.y, f.w, f.h );
 f.graphic.Draw ( f )
 END Draw;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Modify* ( y : INTEGER );
 BEGIN
 f.Modify^ (y);
 f.Draw
 END Modify;

 PROCEDURE ( f : Frame ) HandleMouse* ( x, y : INTEGER; buttons : SET );
 VAR w, h, dx, dy: INTEGER;
  obj : OS.Object;
  s : Shapes0.Shape;
  changed: BOOLEAN;

 PROCEDURE Track( VAR x, y, w, h, dx, dy : INTEGER; VAR buttons : SET );
  VAR b : SET;
  x1, y1 : INTEGER;
 BEGIN
  REPEAT
  OS.GetMouse ( b, x1 , y1 );
  buttons := buttons + b;
  OS.DrawCursor ( x1, y1 )
  UNTIL b = {};
  dx := x1 - x;
  dy := y1 -y;
  w := ABS(dx);
  h := ABS(dy);
  IF x1 < x THEN
  x := x1
  END;
  IF y1 < y THEN
  y := y1
  END;
  DEC ( x, f.x + f.orgX );
  DEC ( y, f.y + f.orgY )
 END Track;

 BEGIN
 changed := FALSE;
 IF OS.left IN buttons THEN
  Track ( x, y, w, h, dx, dy, buttons );
  (* ----- generate new shape with type curShape *)
  OS.NameToObj ( Shapes0.curShape, obj );
  IF obj # NIL THEN
  s := obj ( Shapes0.Shape );
  s.SetBox ( x, y, w, h );
  f.graphic.Insert ( s )
  END
 ELSIF OS.middle IN buttons THEN
  Track ( x, y, w, h, dx, dy, buttons );
  IF OS.left IN buttons THEN (* ----- MM+ML click: move selected figures *)
  f.graphic.MoveSelected ( dx, dy )
  ELSE (* ----- MM click: move origin *)
  INC ( f.orgX, dx );
  INC ( f.orgY, dy );
  f.Draw
  END
 ELSIF OS.right IN buttons THEN
  f.Neutralize;
  Track ( x, y, w, h, dx, dy, buttons );
  f.graphic.SetSelection ( x, y, w, h );
  IF OS.left IN buttons THEN (* ----- MR+ML click: delete selected shapes *)
  f.graphic.DeleteSelected
  END
 END
 END HandleMouse;

 PROCEDURE ( f: Frame ) Handle* ( VAR m : OS.Message);
 BEGIN
 WITH m : Shapes0.NotifyChangeMsg DO
  IF f.graphic = m.g THEN
  f.Draw
  END
 ELSE
 END
 END Handle;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Neutralize*;
 BEGIN
 f.graphic.Neutralize
 END Neutralize;

 PROCEDURE New* ( graphic : Shapes0.Graphic ) : Frame;
 VAR f: Frame;
 BEGIN
 NEW ( f );
 f.graphic := graphic;
 f.orgX := 0;
 f.orgY := 0;
 RETURN f
 END New;

 PROCEDURE ( f : Frame ) Copy* (): Viewers0.Frame;
 VAR f1 : Frame;
 BEGIN
 f1 := New ( f.graphic );
 f1.orgX := f.orgX;
 f1.orgY := f.orgY;
 RETURN f1
 END Copy;

END GraphicFrames0.

MODULE Draw0;
 IMPORT OS, IO, Texts0, TextFrames0, Shapes0, GraphicFrames0, Viewers0;
 
 PROCEDURE Open*;
 VAR s : IO.Scanner;
  v : Viewers0.Viewer;
  menu : TextFrames0.Frame;
  cont : GraphicFrames0.Frame;
  file : OS.File;
  r : OS.Rider;
  g : Shapes0.Graphic;
 BEGIN
 s.SetToParameters;
 s.Read;
 IF s.class = IO.name THEN
  menu := TextFrames0.NewMenu ( s.str, 
			    "Viewers0.Close Viewers0.Copy Draw0.Store" );
  NEW ( g );
  Shapes0.InitGraphic ( g );
  file := OS.OldFile ( s.str );
  IF file # NIL THEN
  OS.InitRider ( r );
  r.Set ( file, 0 );
  g.Load ( r )
  END;
  cont := GraphicFrames0.New ( g );
  v := Viewers0.New ( menu, cont )
 END
 END Open;

 PROCEDURE Store*;
 VAR v : Viewers0.Viewer;
  s : IO.Scanner;
  file : OS.File;
  r : OS.Rider;
 BEGIN
 v := Viewers0.ViewerAt ( TextFrames0.cmdFrame.y );
 s.Set ( v.menu ( TextFrames0.Frame ).text, 0);
 s.Read;
 IF s.class = IO.name THEN
  file := OS.NewFile ( s.str );
  OS.InitRider ( r );
  r.Set ( file, 0 );
  v.cont ( GraphicFrames0.Frame ).graphic.Store ( r );
  OS.Register ( file )
 END
 END Store;

END Draw0.

MODULE Rectangles0;
 IMPORT OS, Viewers0, Shapes0, GraphicFrames0;

 TYPE
 Rectangle* = POINTER TO RectDesc;
 RectDesc* = RECORD ( Shapes0.ShapeDesc )
  x, y, w, h : INTEGER
 END;

 PROCEDURE ( r : Rectangle ) SetBox* ( x, y, w, h : INTEGER );
 BEGIN
 r.SetBox^ ( x, y, w, h );
 r.x := x;
 r.y := y;
 r.w := w;
 r.h := h
 END SetBox;

 PROCEDURE ( r: Rectangle ) Draw* ( f : Viewers0.Frame );
 BEGIN
 WITH f : GraphicFrames0.Frame DO
  IF r.selected THEN
  f.InvertBlock ( r.x, r.y, r.w, r.h )
  ELSE
  f.InvertBlock ( r.x, r.y, r.w, 1 );
  f.InvertBlock ( r.x, r.y + r.h - 1, r.w, 1 );
  f.InvertBlock ( r.x, r.y + 1, 1, r.h - 2 );
  f.InvertBlock ( r.x + r.w - 1, r.y + 1, 1, r.h - 2 )
  END
 END
 END Draw;

 PROCEDURE ( r : Rectangle ) Move* ( dx, dy : INTEGER );
 BEGIN
 INC ( r.x, dx );
 INC ( r.y, dy )
 END Move;

 PROCEDURE ( r : Rectangle ) SetSelection* ( x, y, w, h : INTEGER );
 BEGIN
 r.selected := ( r.x >= x ) & ( r.x + r.w <= x + w )
 & ( r.y >= y ) & ( r.y + r.h <= y + h )
 END SetSelection;

 PROCEDURE ( r : Rectangle ) GetBox* ( VAR x, y, w, h : INTEGER );
 BEGIN
 x := r.x;
 y := r.y;
 w := r.w;
 h := r.h
 END GetBox;

 PROCEDURE ( r : Rectangle ) Copy* () : Shapes0.Shape;
 VAR r1 : Rectangle;
 BEGIN
 NEW ( r1 );
 r1.selected := r.selected;
 r1.x := r.x;
 r1.y := r.y;
 r1.w := r.w;
 r1.h := r.h;
 RETURN r1
 END Copy;

 PROCEDURE ( r : Rectangle ) Load* ( VAR R : OS.Rider );
 BEGIN
 R.ReadInt ( r.x );
 R.ReadInt ( r.y );
 R.ReadInt ( r.w );
 R.ReadInt ( r.h )
 END Load;

 PROCEDURE ( r : Rectangle ) Store* ( VAR R : OS.Rider );
 BEGIN
 R.WriteInt ( r.x );
 R.WriteInt ( r.y );
 R.WriteInt ( r.w );
 R.WriteInt ( r.h )
 END Store;

 PROCEDURE Set*;
 BEGIN
 Shapes0.curShape := "Rectangles0.RectDesc"
 END Set;

END Rectangles0.

MODULE GraphicElems0;
 IMPORT OS, Texts0, Shapes0, GraphicFrames0, TextFrames0, Viewers0;

 TYPE
 Element* = POINTER TO ElemDesc;
 ElemDesc* = RECORD ( Texts0.ElemDesc )
  orgX, orgY : INTEGER;
  graphic : Shapes0.Graphic;
 END;

 UpdateFrame = POINTER TO UpdateFrameDesc;
 UpdateFrameDesc = RECORD ( GraphicFrames0.FrameDesc) 
  text : Texts0.Text;
  e : Element
 END;

 VAR f : GraphicFrames0.Frame;
  (* - reused within a text frame whenever 
	a graphic element has to be redrawn *)

 PROCEDURE ( e : Element ) Copy* () : Texts0.Element;
 VAR res : Element;
 BEGIN
 NEW ( res );
 res^ := e^;
 res.graphic := e.graphic.Copy ();
 RETURN res
 END Copy;

 PROCEDURE ( e : Element ) Draw* ( x, y : INTEGER );
 BEGIN
 f.x := x;
 f.y := y;
 f.w := e.w;
 f.h := e.h;
 f.orgX := e.orgX;
 f.orgY := e.orgY;
 f.graphic := e.graphic;
 f.Draw
 END Draw;

 PROCEDURE ( e : Element ) HandleMouse* ( f : OS.Object; x, y: INTEGER);
 VAR v : Viewers0.Viewer;
  menu : TextFrames0.Frame;
  cont : UpdateFrame;
  buttons : SET;
 BEGIN
 REPEAT
  OS.GetMouse ( buttons, x, y )
 UNTIL buttons = {};
 menu := TextFrames0.NewMenu ( "", 
	 "Viewers0.Close Viewers0.Copy GraphicElems0.Update" );
 NEW ( cont );
 cont.graphic := e.graphic;
 cont.orgX := e.orgX + 10;
 cont.orgY := e.orgY + 10;
 cont.text := f ( TextFrames0.Frame ).text;
 cont.e := e;
 v := Viewers0.New ( menu, cont )
 END HandleMouse;

 PROCEDURE ( e : Element) Load* ( VAR r : OS.Rider );
 BEGIN
 e.load^ ( r );
 r.ReadInt ( e.orgX );
 r.ReadInt ( e.orgY );
 NEW ( e.graphic );
 Shapes0.InitGraphic ( e.graphic );
 e.graphic.load ( r )
 END Load;

 PROCEDURE ( e : Element ) Store* ( VAR r : OS.Rider );
 BEGIN
 e.Store^ (r);
 r.WriteInt ( e.orgX );
 r.WriteInt ( e.orgY );
 e.graphic.Store ( r )
 END Store;

 PROCEDURE Insert*;
 VAR e : Element;
  f : TextFrames0.Frame;
 BEGIN
 IF Viewers0.focus # NIL THEN
  f := Viewers0.focus ( TextFrames0.Frame );
  IF ( f # NIL ) & ( f.caret.pos >= 0 ) THEN
  NEW ( e );
  e.w := 12;
  e.h := 12;
  e.dsc := 0;
  NEW ( e.graphic );
  Shapes0.InitGraphic ( e.graphic );
  e.orgX := 0;
  e.orgY := 0;
  f.text.SetPos ( f.caret.pos );
  f.text.WriteElem ( e )
  END
 END
 END Insert;

 PROCEDURE Update*;
 VAR v : Viewers0.Viewer;
  f : UpdateFrame;
  e : Element;
  m : Texts0.NotifyReplMsg;
  x, y : INTEGER;
  pos: LONGINT;
 BEGIN
 v := Viewers0.ViewerAt ( TextFrames0.cmdFrame.y );
 f := v.cont ( UpdateFrame );
 e := f.e;
 pos := f.text.ElemPos ( e );
 IF pos < f.text.len THEN
  f.graphic.GetBox ( x, y, e.w, e.h );
  e.graphic := f.graphic;
  e.orgX := - x;
  e.orgY := - y;
  m.t := f.text;
  m.beg := pos;
  m.end := pos + 1;
  Viewers0.Broadcast ( m )
 END
 END Update;

 PROCEDURE Init;
 VAR g : Shapes0.Graphic;
 BEGIN
 NEW ( g );
 Shapes0.InitGraphic ( g );
 f := GraphicFrames0.New ( g )
 END Init;

BEGIN
 Init
END GraphicElems0.