Az Objective-C programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

A nyelv jelkészlete szinte teljesen azonos a C jelkészletével: az angol ábécé kis- és nagybetűit, az aláhúzásjelet, operátorokat (<, >, <=, >=, =, ==, !=, stb), az egyéb megszokott szintaktikai elemeket használhatjuk. Bővítés, hogy a direktívák @ jellel kezdődnek, és néhány új kulcsszó is bevezetésre került a C-hez képest.

Azonosítók

Az Objective-C - beli változók nevei, csakúgy, mint a C-beli változók nevei, betűkből, számokból, aláhúzás karakterekből állnak. Az első karakter nem lehet szám, továbbá a nevek case-sensitive-ek, azaz a kis- és nagybetűk különbözőek. A C nyelv konvenciója, hogy a változóneveket kisbetűkkel, az állandók neveit pedig csupa nagybetűkkel írjuk, az Objective-C-ben pedig az aláhúzás karakterrel kezdődő neveket az Apple fenntartja magának. A nyelv fenntartott szavai nem lehetnek változónevek.

Literálok

Szöveges literálokat a

@"string"@"string1" @"string2" ... @"stringN"

direktívával készíthetünk, amely egy konstans NSString objektumot definiál. Több direktíva egymás után írásával a keletkező NSString objektum a literálok konkatenációja lesz. Az idézőjelek közé 7-bites ASCII kódolású szöveg kerülhet. A numerikus literálok a C-ben megszokott módon definiálhatók.

Megjegyzések

A megjegyzések lehetnek egysorosak, ezek a sor végéig tartanak, és // jellel kezdődnek, mint a C-ben. Ezen felül használhatunk a C++ -hoz hasonló többsoros megjegyzéseket is, ezek a /* és */ jelek között helyezkedhetnek el, egymásba ágyazni nem lehet őket.