A PowerShell programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

A Windows PowerShell jelkészlete Unicode karakterkódolású.

Azonosítók

A változók nevei elé $ jelet kell tenni. A PowerShell nem case sensitive. A név betűket, számokat és aláhúzás karaktereket (_) tartalmazhat. Tartalmazhat space-eket is, ekkor kapcsoszárójelek közé kell tenni a változónevet, például a ${Variable with spaces} érvényes változó.

Literálok

A Windows PowerShell támogatja az összes .NET szám típust, ahogy ez az alábbi táblázatban látható:

.NET típusnév Rövid típusnév Példa
System.Int32 [int] 42
System.Int64 [long] 20000000000
System.Double [double] 4.2
System.Decimal [decimal] 42d
System.Byte [byte] 2

A PowerShell a System.String objektumot használja szövegek tárolására.

Megjegyzések

Az 1.0-s verzióban csak egysoros kommenteket lehetett írni, melyeket a # karakterrel kell kezdeni.

A 2.0-s verzióban bevezetésre került a blokk komment is, melyeket <# és #> jelek közé kell tenni.