Az SCXML nyelv

Adat modul

Az adat modul nyújtja az adatok tárolásának, beolvasásának és megváltoztatásának szolgáltatását az automatán belül. A modul képes külső adatok beolvasásra de csak betöltés időben, de futási időben ez tiltott. Habár a külsőkomunikációs modul által képes a más entitásokkal is kommunkálni futási időben az automata így a kommunikáció részeként adatot is olvashat onnan.

Elemei


<data>

Definiál egy adat elemet. Az adatok típusa dinamikus. A felhasználható típusokat a Profile határozza meg. A különböző profilok más más adattípusokat támogatnak. Attribútumai:

<assign>


Belső adat értékének megváltoztatására használható.
Attribútumai:

<validate>


<datamodel> elem attribútumaként megadható egy séma ami illeszkedik az adat modellre. Ezen illeszkedést lehet vizsgálni a <validate> elemmel.