A Shakespeare programozási nyelv

Tervezési célok

A tervezés célja az volt, hogy egy olyan nyelv jöjjön létre, amelynek a forráskódja nagyon szép és Shakespeare drámáinak szövegére hasonlít. Nincs semmilyen különös adatszerkezet vagy vezérlési szerkezet, kizárólag alapvető aritmetika és GOTO(!). Így azt is lehet mondani, hogy a nyelv ötvözi a BASIC kifejezőerejét az assembly felhasználóbarátságával.

A tantárgy, amelyre a nyelv készült, szintaktikai elemzés, nem pedig fordítóprogram-írás. Éppen ezért nem is készült SPL-fordítóprogram a nyelvhez, csak egy SPL-t C-re átalakító program. Így sokkal könnyebb volt a megvalósítás, hogy az SPL kód közvetlenül C kódra fordul.