Smarty template engine

Módosítók

Módosítók

A Smartyban vannak előre beépített ún. módosítók, amelyekkel egy változót tudunk inline módosítani.
Ezek használata a pipe (|) szimbólummal történik. Pl: {$var|cat:'!'}
Ez az utasítás a $var változó értékéhez hozzá fog konkatenálni egy felkiáltójelet.
A módosítókat egymás után írhatjuk, ilyen esetben szekvenciálisan hajtódnak végre.
Számos beépített módosító van, de magunk is definiálhatunk.

Beépített módosítók:

Saját módosítók:

Saját magunk is létrehozhatunk módosítókat.
Módosítókat php fájlból hozhatunk létre, mégpedig úgy, hogy egy php függvényt, ami string inputra string output-ot ad, elnevezünk smarty módosítónak
Példa: 2 tizedes jegyig %-ot kiíró szám formátum:

function percent_number_format($string) { if ( !empty($string) ) { $string=str_replace(',','.',$string); return number_format($string, 2, '.', ' ')."%"; } else { return ''; } } $smarty->register_modifier('percent_number_format','percent_number_format');

A tpl-ben ezekután beírhatjuk a {$szam|percent_number_format} kifejezést.