A Visual Basic programozási nyelv

Példaprogramok

Példa eljárásra

Private Sub cmdRemove_Click ()
  Dim Ind As Integer
  Ind = lstClient.ListIndex  ' Get index.
  ' Make sure list item is selected.
  If Ind >= 0 Then
    lstClient.RemoveItem Ind  ' Remove it from list box.
    ' Display number.
    lblDisplay.Caption = lstClient.ListCount
  Else
    Beep  ' If nothing selected, beep.
  End If
End Sub

Példa függvényre és Select Case utasításra

Function RandomString (kind As Integer)
  Dim s As String
  Select Case kind
    Casev 0  ' Region.
      Select Case (Rnd * 1000) Mod 5
        Case 0: s = "1. Northwest"
        Case 1: s = "2. Southwest"
        Case 2: s = "3. Midwest"
        Case 3: s = "4. East"
        Case Else: s = "5. Overseas"
      End Select
    Case 1  ' Product.
      Select Case (Rnd * 1000) Mod 5
        Case 0: s = "1. Wahoos"
        Case 1: s = "2. Trinkets"
        Case 2: s = "3. Foobars"
        Case Else: s = "4. Applets"
      End Select
    Case 2  ' Employee.
      Select Case (Rnd * 1000) Mod 4
        Case 0: s = "Mary"
        Case 1: s = "Sarah"
        Case 2: s = "Donna"
        Case Else: s = "Paula"
      End Select
  End Select
  RandomString = s
End Function

Exception kezelés

Function FileExists (filename) As Boolean
  Dim Msg As String
  ' Turn on error trapping so error handler responds
  ' if any error is detected.
  On Error GoTo CheckError  
    FileExists = (Dir(filename) <> "")
    ' Avoid executing error handler if no error
    ' occurs.
    Exit Function
CheckError:      ' Branch here if error occurs.
  ' Define constants to represent intrinsic Visual
  ' Basic error codes.
  Const mnErrDiskNotReady = 71, _
  mnErrDeviceUnavailable = 68
  ' vbExclamation, vbOK, vbCancel, vbCritical, and
  ' vbOKCancel are constants defined in the VBA type
  ' library.
  If (Err.Number = MnErrDiskNotReady) Then
    Msg = "Put a floppy disk in the drive "
    Msg = Msg & "and close the door."
    ' Display message box with an exclamation mark
    ' icon and with OK and Cancel buttons.
    If MsgBox(Msg, vbExclamation & vbOKCancel) = _vbOK Then
      Resume
    Else
      Resume Next
    End If
  ElseIf Err.Number = MnErrDeviceUnavailable Then
    Msg = "This drive or path does not exist: "
    Msg = Msg & filename
    MsgBox Msg, vbExclamation
    Resume Next
  Else
    Msg = "Unexpected error #" & Str(Err.Number)
    Msg = Msg & " occurred: " & Err.Description
    ' Display message box with Stop sign icon and
    ' OK button.
    MsgBox Msg, vbCritical
    Stop
  End If
  Resume
End Function

Osztály és Struktúra paraméterátadása Interfészek megvalósítása

Module Module1
  Interface IStructhoz
    Sub Kiiras()
    Sub Ertekadas(ByVal be As Integer)
  End Interface

  Structure Bemutato_struct
    Implements IStructhoz
    Private Elso As Integer
    Public Sub Kiiras() Implements IStructhoz.Kiiras
      System.Console.WriteLine("Structure: " + Elso.ToString())
    End Sub

    Public Sub Ertekadas(ByVal be As Integer) Implements IStructhoz.Ertekadas
      Elso = be
    End Sub
  End Structure

  Sub Belso_hivas_struct(ByVal bepar As Bemutato_struct)
    bepar.Ertekadas(5)
    bepar.Kiiras()
  End Sub

  Class Bemutato_oszt
    Implements IStructhoz

    Public Sub Ertekadas(ByVal be As Integer) Implements IStructhoz.Ertekadas
      Elso = be
    End Sub

    Public Sub Kiiras() Implements IStructhoz.Kiiras
      System.Console.WriteLine("Osztaly: " + Elso.ToString())
    End Sub
    Private Elso As Integer = 4
  End Class

  Sub Belso_hivas_class(ByVal bepar As Bemutato_oszt)
    bepar.Ertekadas(5)
    bepar.Kiiras()
  End Sub

  Sub Main()
    Dim var As Bemutato_struct
    Dim varo As New Bemutato_oszt

    var.Kiiras()
    Belso_hivas_struct(var)
    var.Kiiras()
    System.Console.WriteLine()
    varo.Kiiras()
    Belso_hivas_class(varo)
    varo.Kiiras()
  End Sub
End Module

Shadows-al való elfedés

Module Module1
  Class Emberek
    Private kor As Integer

    Public Overridable Sub Mosogat()
      System.Console.WriteLine("Elmosogatok")
    End Sub

    Public Sub New(ByVal be As Integer)
      kor = be
    End Sub
  End Class

  Class Gyerekek : Inherits Emberek
    Public Sub New(ByVal be As Integer)
      MyBase.New(be)
    End Sub

    Public NotOverridable Overrides Sub Mosogat()
      System.Console.WriteLine("Nem szeretem de elmosogatok")
    End Sub
  End Class

  Class RosszGyerekek : Inherits Gyerekek
    Public Sub New(ByVal be As Integer)
      MyBase.New(be)
    End Sub

    Public Shadows Sub Mosogat()
      System.Console.WriteLine("Nem mosogatok")
    End Sub
  End Class

  Sub Main()
    Dim gyerek As New Gyerekek(10)
    Dim ember As Emberek()
    Dim rgyerek As New RosszGyerekek(5)

    gyerek.Mosogat()
    rgyerek.Mosogat()
    Console.WriteLine()
    gyerek = rgyerek
    gyerek.Mosogat()
  End Sub
End Module

Vetélkedő

A feladat:

Egy vetélkedő program létrehozása, ami adatbázist használ. Lehet létrehozni új kérdéstípusokat, és azok alá új kérdéseket. Minden egyes kérdéskör alá feltett kérdéshez 100 -al növekvő pontszámot lehet adni.
Az adatbázis csatlakozási paramétereket a programban meg lehet adni. A program MySql adatbáziskezelőt használ.

A szerző neve:

Ambrus Zoltán Gergely

Készítés éve:

2008

Használt fejlesztőkörnyezet:

Microsoft Visual Studio 2005
Version 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
Microsoft .NET Framework
Version 2.0.50727

Installed Edition: VB Express

Microsoft Visual Basic 2005 76541-000-0000011-00124
Microsoft Visual Basic 2005

A programot .zip ben tömörítve letöltheted itt.

Kapcsolat kezelő WPF alkalmazás

A feladat:

Egy kapcsolatokat (személyek adatait, név, cím, e-mail, telefonszám ) nyilvántartó WPF alkalmazás.
A kapcsolat adatait egy osztályban tárolja, majd ezeket egy tároló osztályban fogja össze, amely XML fájlba menthető, illetve visszatölthető a listába.

Contact.vb - A kapcsolat adatit tartalmazó osztály
Address.vb - A kapcsolat címét tartalmazó osztály
ContactRepository.vb - A kapcsolatok tárolására szolgáló osztály, amely megvalósítja XML fájlba történő mentést

Használt fejlesztőkörnyezet:

Microsoft Visual Studio 2010
Microsoft .NET Framework 4.0

A programhoz kapcsolódó osztályok .zip ben tömörítve letöltheted itt.

Az osztályok bővebb leírása a letölthető forrásban kommentként található meg.

Képnézegető alkalmazás Visual Basic .NET-ben

A feladat:

Egy képnézegető alkalmazás készítése
A programba betölthetünk tetszőleges képeket amelyeket manipulálhatunk, majd az eredményt kimenthetjük egy (másik) fájlba.

Használt fejlesztőkörnyezet:

Microsoft Visual Studio 2010
Version 10.0.30319.1
Microsoft .NET Framework 4.0
Version 4.0.30319

A programot .zip-ben tömörítve letöltheted itt.

Egyéb felhasználási módok

Egyéb Microsoft termékekbe beépítve is megtalálhatjuk a Visual Basic-et.
A nyelv segítségével könnyebbé tehetjük aktuális feladatunkat többek között saját függvények írásával, de lehetőségünk van .NET-es objektumok használatára is.
Példákat alább találhatsz.
(FONTOS! Használat előtt az Excel programban engedélyezni kell a makrók használatát, mivel ezeket a program alapértelmezésben letiltja!)

Használt fejlesztőkörnyezet:

Microsoft Office Excel 2007

A programokat .zip-ben tömörítve letöltheted itt.

Aknakereső játék VB6-ban

A feladat:

A jól ismert aknakereső játék megvalósitása VB6-ban. Megadható tetszőleges méretű pálya és aknaszám, és a három beépitett méret is választható. A programban megismerhető a VB6 eseménykezelése, dinamikus Control kezelése, valamint az osztályok létrehozása.

A szerző neve:

Hoffmann Jenő

Készítés éve:

2012

Használt fejlesztőkörnyezet:

Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
VBA Retail 6.0.8169


A program forrását .zip-ben tömörítve letöltheted itt.

RSA Benchmark

A program grafikonon ábrázolja az RSA különböző hosszúságú kulcsainak generálásához és faktorizálásához szükséges időt. Segítségével látható, hogy milyen arányban növekszik a számítási igény a kulcsméret növekedésével.

A program Visual Studio 2010 fejlesztői környezetben készül, .NET 4.0 felhasználásával.

A program és a forráskódja elérhető innen.

Kliens - szerver alapú Chat program VB .NET-ben

A programban egy klasszikus kliens - szerver alapú chat alkalmazást demonstrálunk. A program egy parancssoros szerver alkalmazásból és egy grafikus felhasználói felülettel rendelkező kliensből áll. A szerver indulását követően több kliens is csatlakozhat a szerverre, a kliensek egymás között az összes üzenetet megkapják.

Az alkalmazás Microsoft Visual Studio 2010 fejlesztőkörnyezetben készült, .NET 4.0 technológia felhasználásával.

Az alkalmazás forráskódja letölthető ide kattintva.

Prímtesztelő VB 6.0-ban

Az alkalmazás Microsoft Visual Studio 6.0 fejlesztőkörnyezetben készült. Inputként megadunk egy számot, és az alkalmazás leteszteli, hogy az adott szám prím-e vagy nem.

Az alkalmazás forráskódja letölthető ide kattintva.

Pithagoras tétel VB 6.0-ban

Az alkalmazás Microsoft Visual Studio 6.0 fejlesztőkörnyezetben készült. Inputként megadjuk 2 oldal hosszát, és az alkalmazás kiszámítja a harmadik hiányzó oldal hosszát a Pithagoras tételt alkalmazva a megadott derékszögő háromszögre.

Az alkalmazás forráskódja letölthető ide kattintva.

Faktor kereső VB 6.0-ban

Az alkalmazás Microsoft Visual Studio 6.0 fejlesztőkörnyezetben készült. Inputként megadunk egy számot, és az alkalamzás faktorokra bontva, és kilistázza

Az alkalmazás forráskódja letölthető ide kattintva.

Karakteres buborék rendezés VB 6.0-ban

Az alkalmazás Microsoft Visual Studio 6.0 fejlesztőkörnyezetben készült. Inputként megadunk egy kraaktersorozatot vesszők és szőköz nélkül egybeírva, majd buborék rendezéssel ABC sorrendbe rendezi a karaktersorozatot az alkalmazás. Számokat nem rendez4

Az alkalmazás forráskódja letölthető ide kattintva.

Saját zenelejátszó VB 6.0-ban

Egy saját zenelejátszó alkalmazás, ami a Windows Media Player szolgáltatásait használja fel. A számítógépen lévő fájlok mellett tetszőleges url-en levő fájlokat is le lehet vele játszani és audió-streameket is képes megnyitni.

Az alkalmazás Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition fejlesztőkörnyezetben készült.

Az alkalmazás forráskódja letölthető ide kattintva.