A CoffeeScript programozási nyelv

Típusok, operátorok

Típusok

Mivel a nyelv erősen rokon a JavaScript-el, nem vezet be új típusokat.

Operátorok

A CoffeeScript-ben használhatjuk a JavaScript operátorokat, valamint pár kiegészítést, ami az alábbi táblázatban van összefoglalva. A fordító a == és != operátorokat === és !== operátorokra fordítja. Ennek az az oka, hogy a nyelv tervezőinek tapasztalata szerint az eredeti JavaScriptes == operátor sok félreértést okozhat, mivel nem teljesen ugyanazt jelenti mint más nyelvekben.

Sok operátornak létezik több neve is. Például a || logikai vagy operátort írhatjuk or szóval is. A lenti táblázatban össze van foglalva, hogy mely CoffeeScript operátor mely JavaScript operátorra fordul. Csakúgy mint YAML-ben az on és az off logikai értéke rendre true és false. Megjelenik az unless kulcsszó, amely egy inverz if, azaz az unless után írt logikai kifejezés egy olyan if-re fordul, amelyben a kifejezés tagadása áll.

A @ operátor a this egy rövidítése. Ha @valami-t írunk, akkor az this.valami-re fordul.

CoffeeScriptJavaScript
is===
isnt!==
not!
and&&
or||
true, yes, ontrue
false, no, offfalse
@, thisthis
ofin
innincs ilyen a JavaScript-ben