A CoffeeScript programozási nyelv

Kivételkezelés

try/catch/finally

A try/catch/finally szerkezet szinte teljesen azonos a JavaScript-ben megismerttel. Az egyetlen különbség, hogy itt kifejezésként is használható.

try allHellBreaksLoose() catsAndDogsLivingTogether() catch error print error finally cleanUp()

try/catch/finally mint kifejezés:

x = try f() + 42 catch error -42