Az Aikido programozási nyelv

Nyelvi elemek

Fenntartott szavak

Mint ahogy minden programozási nyelv, az Aikido is tartalmaz fenntartott lexikális elemeket. Ez azt jelenti, hogy ezeket a karaktersorozatokat nem használhatjuk azonosítóként (ez alól kivétel az in kulcsszó).

class new delete import package public
for thread const try catch throw
function switch case default break continue
macro if else elif foreach while
operator generic null native monitor cast
private protected enum static using extend
return true false var sizeof typeof
interface implements do instanceof synchronized in
extends yield


Minden kulcsszó minden karaktere kisbetű.

Azonosítók

Az azonosítók betűvel vagy az _ aláhúzás jellel kezdődnek és betűvel, számmal vagy aláhúzás jellel folytatódhatnak. Ne felejtsük el, hogy az Aikido kisbetű-nagybetű érzékeny! Lefoglalt szavakat nem használhatunk azonosítóként (kivéve az in szót).

Érvényes azonosítók:
		alma
		_barack
		egy_hosszu_azonosito
		AlmaFa
		eredmeny12_34
		in
Érvénytelen azonosítók:
		2BeOrNot2Be			//számmal kezdődik
		alma$fa				//érvénytelen karaktert tartalmaz
		thread				//lefoglal szó

Literálok

Számliterálok

Az Aikido kétféle számtípust támogat: lebegő pontos és egész. A lebegőpontos szám egy számjegyekből álló szekvencia, ami tartalmaz egy tizedespontot. Írhatjuk exponenciális alakba ('e' vagy 'E' karakter használva ld. példa). Az egész számnak van alapja és értéke. A számrendszer alapja lehet: 2, 8, 10, 16. Mint ahogy C/C++-ban, az alapot a kezdőkarakterek határozzák meg: Minden egyéb számsorozat egy decimális számot határoz meg. Az érvényes karakterek a számliterálokban az alapjuktól függenek: Példák:
		1234     //decimális
		0xffe0    //hexadecimális
		033      //oktális
		0b110101   //bináris
		3.1415927   //lebegőpontos
		1.23e+40   //lebegőpontos exponenciális formában

Karakterliterálok

A karakter konstans egy darab karakter egyszeres idézőjelek között (pl.: 'c'). A karakter konstans értéke az karakter ASCII kódja. UNICODE vagy más nem angol ábécé beli karaktert nem támogat a nyelv. Mint ahogy a C/C++-ban a \ (backslash) karakter speciális jelentéssel bír:
		\a		- riasztó karakter
		\r		- return
		\n		- soremelés
		\t		- tab
		\b		- kocsivissza
		\v		- vertikális space
Ha a backslash karaktert az 'x' karakter követi, akkor hexadecimális számként értelmezi az interpreter. Ha egy szám a 0..7 intervallumból, akkor oktális számként. Értelemszerűen, backslash karaktert a \\ karaktersorozattal írhatunk.

Sztringliterálok

A sztringliterál egy karaktersorozat dupla idézőjelek között ("). Ha dupla idézőjelet szeretnénk a sztringliterálunkba, akkor a backslash jellel kell levédenünk azt. Az idézőjeleken belül a backslash karaktert használhatjuk egy speciális karakter (pl.: \n) vagy egy nem-ASCII karakter jelölésére.
		"ez egy sztring"		//egyszerű szöveg
		"\tHello\n"			//tabulátor Hello sortörés
		"\"Hello\""			//"Hello" sztring

Megjegyzések

Egysoros és többsoros megjegyzéseket is írhatunk. Az egysoros megjegyzések a // karaktersorozattal kezdődik, és a sor végéig tart. A többsoros megjegyzések a /* sorozattal kezdődnek, és a */ sorozattal végződnek. A többsoros megjegyzések nem ágyazhatóak egymásba.