Az Aikido programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Értékadás, üres utasítás

Értékadás: Egy darab egyenlőségjellel történik.

Üres utasítás: ;

Szekvencia

Az utasításelválasztó karakter a ";" vagy a sorvége jel. Tehát ha minden utasítást külön sorba írunk, akkor nem kötelező a sorok végére ";"-t tenni.

Elágazás

if

//Ha a feltétel kiértékelés után nem nulla, akkor utasítások1, különben utasítások2
if(feltétel) {
//utasítások1
} else {
//utasítások2

Használhatunk else if ágakat is:

if(feltétel1) {
//utasítások1
} else if(feltétel2) {
//utasítások2
} ...
...
} else if(feltételN) {
//utasításokN
} else {
//utasításokN+1
}

switch

switch(kifejezés) {
case CIMKE1:
//utasítások1
break
case CIMKE2:
//utasítások2
break
...
...
default:
//utasításokN
}

A case kifejezésben a CIMKE lehet egy összehasonlítás vagy egy intervallum megadása is. Pl.:

switch(hossz) {
case < 10:
//a hossz kisebb mint 10
break
case in 11..30:
//a hossz 11 és 30 között
break
case == 40:
//a hossz pontosan 40
break
default:
//minden más
}

A : karakter nem kötelező, de ajánlott a más nyelvekkel valószintaktikai kompatibilitás megtartása miatt. A default ág megadása sem kötelező. Ha a break utasítást elhagyjuk, a vezérlés továbbcsorog a következő ágra.

Különbségek a C++ és a Java switch utasításához képest

A legfontosabb különbség, hogy az Aikidoban a case-kifejezésekben nem csak konstans kifejezések lehetnek. A másik különbség az, hogy minden case-ág egy új láthatósági kört vezet be. Pl.:

switch(x) {
case 1:
var nev = "xx";
break
case 2:
var nev = "yy";
break
}

Mindkét nev változó különböző láthatósági körbe tartozik.

Ciklus

A while, a do és a for utasítások

A while ciklus kiértékel egy feltételt, és amíg az érték nem nulla, addig hajtja végre az utasításokat.

A do ciklus az iterációk végén értékeli ki a kifejezést (azaz egyszer mindenképpen lefut).

A for ciklus meghatározott számú lefutást eredményez.

A for ciklus általános alakja:	for(inicializálás; feltétel; változás) utasítás

//Az x változó hatóköre a ciklus
for(var i = 0; i < 10; i++) {
//utasítások
}

//Végtelen ciklus
for(;;) {
//utasítások
}

A ciklust a break utasítással szakíthatjuk meg, és a continue utasítással térhetünk rá a következő iterációra.

A foreach utasítás

A foreeach ciklussal egyszerűen járhatunk be egy gyűjteményt.

var primek=[1,2,3,5,7,11,13,17,19]
foreach prim in primek {
System.println(prim)
}

foreach x in 100..400 {
f(x)
}

Vezérlésátadó utasítások

Az Aikido támogatja a break és continue utasításokat, de nincs goto.