A B++ programozási nyelv

Lexikális egységekA nyelv case-sensitive. A lexikális egységek még nem pontosan körülhatároltak a nyelvben, ezért következetlenségek is előfordulnak. A nyelv kifejezései a + , -, *, /, és a & (string konkatenáció) operátorokból és a következő elemekből állnak össze:

Forma Jelentés Példa
"szöveg" string konstans "Hello World%0D"
@szám Numerikus érték @-23.45
szám Numerikus érték -23.45
:objektum.attributum Objektum attributuma :cmdMain.caption
+globálisVáltozó Hivatkozás egy globális változóra +userName
{függvénynév [paraméter1] [paraméter2] ...} Függvényérték {String.left ["Hello World!"] [2]}
[beágyazott kifejezés] a kifejezés értéke [23 * [ 12 + 2 ]]
:objektum objektum-referencia :cmdMain
?N:osztálynév Új objektum ?N:AppMain
?F:filenév A file tartalma (UTF-16) ?F:C:\AutoExec.Bat
?R:controlHandle Control ?R:ctlCmdMain
!booleanérték logikai érték !true , !false
#paraméternév hivatkozás alprogram paraméterére #p1

A fenti elemek alakjából következik, hogy a kifejezések helyes elemzése miatt a kifejezésekben az operátorokat és a részkifejezéseket szóközzel el kell választani. Egyébként az azonosítók, számliterálok alakja nem meghatározott. Fontos megjegyezni, hogy a kifejezéseket (és azok részkifejezéseit is) mindíg [ és ] közé kell írni. Megjegyzéseket a // jel után írhatunk. A sorokat ;; zárja, ha egy utasítást több sorba írunk, akkor a sort :: jellel kell zárni:

    Az utasitas elso fele ::
    masodik resz ::
    vege ;;
	

Az értékadás jele a =, egyenlőségvizsgálaté pedig a | = |