A B++ programozási nyelv

TipusokA nyelv jelenleg a következő adattípusokat tartalmazza:
Típus neve Leírás
float 32 bites lebegőpontos számok
double 64 bites lebegőpontos számok
int Egészek -32768 és 32767 között (16 bit)
long Egészek -2147483648 és 2147483647 között (32 bit)
bool !true és !false értékek (16 bit)
unicode Stringek

Ezen típusok egymásba implicit konvertálódnak a kifejezésekben, de (típusnév)kifejezés alakban explicit is konvertálhatunk.
A fenti típusokon kívül léteznek az osztályok, amelyek objektumaira referenciákon keresztül hivatkozhatunk.
Felhasználói típusok létrehozásához osztályokat használhatunk.
Nincs tömb , unió típuskonstrukció. Helyettük az asszociatív tömb és az öröklődés használata javasolt.

Változók

A nyelvben lehetőség van globális változók létrehozására, és objektumok attribútumait is definiálhatjuk.

   global 
   változódeklarációk
   end global
  
ahol egy változódeklaráció:
 
   variable név
   típus;;
   [kezdeti érték];;
   end variable
  
Ezeken kívül lehetőség van alprogramok lokális változóinak létrehozására is.