A B++ programozási nyelv

Absztrakt adattípus, objektum-orientáltság


Absztrakt adattípusok létrehozását a nyelv az osztály konstrukcióval teszi lehetővé.
Egy osztálydefiníciónak egy file-ban kell lennie, de egy file-ban több osztályt is definiálhatunk. A file-ok egymástól való függését az include filenév utasítással oldhatjuk fel. Nincs lehetőség modulok külön fordítására.
Az osztály definíciója a következőképpen néz ki:
	class osztálynév
		<definitions>

			//attribútum- és alprogramdeklarációk

		<methods>

			//alprogramok törzsei

	end class
A <definitions> rész teljes egészében el is maradhat.
Nincs lehetőség láthatósági megszorítások kezelésére. Minden attribútum és alprogram látható. Ha az osztálynak van őse, akkor az osztály definíciója a
class osztálynév implements ősosztály
sorral kezdődik.
A nyelv egyszeres kódöröklést enged meg. Absztrakt osztályok nem hozhatók létre.
Nem létezik az osztályoknak közös őse.