A B++ programozási nyelv

PárhuzamosságA nyelv a thread segítségével támogatja a párhuzamosságot. A thread-ek az objektumok attribútumain keresztül kommunikálhatnak.
Thread-ek indítása :
start threadnév
leállítás:
stop threadnév
Egy thread egy eljárás adott időközönkénti ismételt végrehajtását jelenti. Thread definíciója:
schedule idő threadnév [">osztálynév.eljárásnév"]
ahol idő az eljárás két végrehajtása közötti idő ezredmásodpercben. Az osztály ekkor őse annak az osztálynak, amely metódusában a thread-et definiáljuk, és az eljárás a "this" objektumra hívódik meg.