A Cesil programozási nyelv

Típusok, típuskonstrukciók

Típusok, típuskonstrukciók

Típusok

A CESIL-ben csak két beépített típus van, az egész számok és a szöveg.

Diszkrét típus

Ez az egész számokat jelenti. Egész szám lehet konstansként utasítások paramétere vagy a futási adathalmaz egy sorában levő érték. A négy alapművelet, a kivonás, összeadás, szorzás, és az osztás.

String típus

A string csak arra való, hogy a felhasználónak információt jelenítsen meg. Csak a PRINT utasítás paramétereként állhat kettős idézőjelek között.

Változók

Csak egész típusú változót lehet létrehozni. A STRORE utasítás elmenti az akkumulátor tartalmát és később a LOAD utasítással lehet visszatölteni az akkumulátorba.