Az Emerald programozási nyelv

Alprogramok

Két fajta alprogram van az Emeraldban: eljárás és függvény. Az elõbbi neve operation, az utóbbié function a programnyelvben. Csak egyfajta paraméterátadási mód van, ez érték szerinti, nem különböztet meg többet a nyelv.