Az Euphoria Programozási nyelv (v2.3)

Példaprogramok

Példa Program

Következik egy teljes Euphoria program:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sequence list, sorted_list function merge_sort(sequence x)

 -- put x into ascending order using a recursive merge sort

   integer n, mid

   sequence merged, a, b   n = length(x)

   if n = 0 or n = 1 then

     return x -- trivial case

   end if   mid = floor(n/2)

   a = merge_sort(x[1..mid])    -- sort first half of x

   b = merge_sort(x[mid+1..n])   -- sort second half of x   -- merge the two sorted halves into one

   merged = {}

   while length(a) > 0 and length(b) > 0 do

     if compare(a[1], b[1]) < 0 then

       merged = append(merged, a[1])

       a = a[2..length(a)]

     else

       merged = append(merged, b[1])

       b = b[2..length(b)]

     end if

   end while

   return merged & a & b -- merged data plus leftovers

 end function procedure print_sorted_list()

 -- generate sorted_list from list

   list = {9, 10, 3, 1, 4, 5, 8, 7, 6, 2}

   sorted_list = merge_sort(list)

   ? sorted_list

 end procedure print_sorted_list()   -- this command starts the program

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A fenti példa tartalmaz 4 különálló parancsot. Az első meghatároz két változót: list és sorted_list, amik sorozatok (rugalmas tömb). A második definiál egy merge_sort() függvényt. A harmadik definiál egy printed_sorted_list() eljárást. Az utolsó utasítás meghívja a print_sorted_list() eljárást.

A program végeredménye:
    {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

merge_sort() egyszerűen rendezi a {1.5, -9, 1e6, 100} vagy {"oranges", "apples", "bananas"} .

Ez a példa megtalálható: euphoria\tutorial\example.ex. Nem ez a leggyorsabb módja a rendezésnek Euphoria-ban. Lépj az euphoria\demo könyvtárba és gépeld be "ex allsorts", ekkor láthatod néhány különböző rendező algoritmus futási idejét és a futási idő változását a rendezendő objektumok számától függően.