Az Euphoria Programozási nyelv (v2.3)

Nyelvi elemek

Atomok és Sorozatok

Minden adat objektum vagy atom vagy sorozat az Euphoria-ban.. Az atom egy egyszerű numerikus érték. A sorozat numerikus értékek gyűjteménye.

Egy sorozat elemei lehetnek atomok vagy sorozatok, vagy ezek vegyesen. A sorozat listával objektummal van reprezentálva, kapcsos zárójelben, veszővel elválasztva írjuk. Az atom valamilyen integer vagy duplapontosságú lebegőpontos szám. A számok értékhatára megközelítően -1e300-tól +1e300-ig 15 tizedes jegy pontossággal. Néhány Euphoria objektum:

    -- examples of atoms:

    0

    1000

    98.6

    -1e6    -- examples of sequences:

    {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}

    {1, 2, {3, 3, 3}, 4, {5, {6}}}

    {{"jon", "smith"}, 52389, 97.25}

    {}            -- the 0-element sequence

A számok lehetnek hexadecimális formában írottak. Például:

    #FE       -- 254

    #A000      -- 40960

    #FFFF00008   -- 68718428168

    -#10      -- -16

csak nagy A, B, C, D, E, F betűk lehetnek a hexadecimális számban.

A sorozat akárhány mélységben lehet beágyazva, azaz lehet egy sorozat egy sorozatban az egy sorozatban és így tovább valahány mélységig (még el nem fogy a memória).

    {x+6, 9, y*w+2, sin(0.5)}

A sorozatok beágyazásával egy természetes hierarchia alakul ki az objektumok között, ez nem keverendő az objektum orientált nyelvek osztály hierarhiájával.

Mint hamarosan felfedezzük, a sorozat teszi az Euphoria-t nagyon egyszerűvé és nagyon hatékonnyá. Ezért az atomok és sorozatok megértése az Euphoria megértésének a kulcsa.

 

Azonosítók

Azonosítók, a változó nevét tartalmazzák és más felhasználó által definiált szimbólumok, ezek bármilyen hosszúak lehetnek. A nagy és kis betű különböző. Az azonosítóknak betűvel kell kezdődne, majd betűk, számjegyek vagy aláhúzásjel követheti. A következő foglalt szavak speciális jelentésűek az Euphoria-ban ezért nem lehetnek azonosítók.:

  and      end       include     to

  by       exit      not       type

  constant    for       or        while

  do       function    procedure    with

  else      global     return      without

  elsif     if       then       xor

A következők neveként használhatunk azonosítókat:

Kifejezések

Hasonlóan más programozási nyelvek, az Euphoria-ban is lehet az eredményt kifejezés segítségével számolni. Azonban, az Euphoria-ban lehet műveleteket végezni teljes adat sorozaton egy kifejezéssel, ahol a legtöbb más nyelvben ciklust kellene írni. Euphoria-ban egy sorozatot lehet úgy kezelni, mint egyszerű számot, lehet másolni, eljárásnak átadni, vagy mint egység számolni vele.  Pl.:

    {1,2,3} + 5

ez a kifejezés, összeadja az {1,2,3} sorozatot és az 5 atomot, az eredmény pedig {6,7,8}.

Megjegyzések

Egy megjegyzés két kötőjellel kezdődik és az aktuális sor végéig tart. Pl.

    -- this is a comment

A megjegyzést figyelmen kívül hagyja a fordító, nincs semmi hatása a futás sebességére.

Csak az első sorban lehet használni speciális megjegyzés kezdést: #! Pl.

    #!/home/rob/euphoria/bin/exu 

Ez tájékoztatja a Linux shellt arról, hogy a file-t Euphoria interpreterrel lehet futatni, és megadja a teljes elérési útvonalát az interpreternek. DOS és Windows alatt ez egy egyszerű megjegyzés.