A Haskell programozási nyelv

PéldaprogramokAz algebrai adattípust szemléltető AVL-fa, valamint egy rövid monados példa. A programok 2010ben, a Glasgow Haskell Compiler 6.12.1 verziójával készültek, Notepad++ segítségével.