Az IL programozási nyelv

Helyesség

Az IL-ben nincsenek helyességbizonyítást segítő eszközök.